Detail produktu

Měřící systém deformace partikulárních látek

MALÁŠEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Měřící zařízení slouží ke zkoumání teoretických fyzikálních závislostí deformace v partikulárních látkách s cílem nastavování a regulace technologických procesů jako mísení a kompaktování. Zařízení sestává ze skleněné nádrže, elektromotoru, převodovky, frekvenčního měniče, pohybového mechanizmu, mechanických lopatek, pracovního stolu, PC, kamery a příslušných software ke zpracování obrazových deformačních informací.

Datum vzniku

24.01.2007

Umístění

A1/1115

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty