Detail produktu

Experimentální čtyřnohý kráčející robot

GREPL, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální kráčející robot je vybaven 12-ti servopohony řízenými PWM. Konstrukce je vyrobena z odlehčených duralových profilů. Řízení jednotlivých pohonů je realizováno mikroprocesorem Atmel AVR. Robot lze řídit dálkově z nadřazeného počítače PC, komunikace probíhá přes Bluetooth rozhraní. Autonomní chůze robotu po rovinném terénu je řízena umělou neuronovou sítí implementovanou v mikroprocesorové řídící jednotce. Funkční vzorek slouží pro ověřování kinematických, dynamických a komplexních simulačních a řídících modelů.

Datum vzniku

22.12.2006

Umístění

A2/713a

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty