Detail produktu

Medicínský modelovací systém Transfer 3.0

KRŠEK, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Jedná se o programový systém pro zpracování prostorových diskrétních medicínských obrazových dat. Tato data jsou nejčastěji z CT/MR diagnostických zařízení. Data mohou být interaktivně prostorově prohlížena a segmentována. Na základě segmentovaných dat je možné automaticky vytvářet geometrické modely ve formátech TRI/STL/VRML. Tyto modely je možné využít pro virtuátní simulace, testování a plánování medicínských postupů a operací. Je možné také na základě těchto modelů vyrobit fyzické modely, které lze opět přímo využít pro reálné simulace, testování a plánování medicínských postupů a operací.

Klíčová slova

CT, MR, segmentace, geometrické modely, simulace, plánování, testování, výroba modelů

Datum vzniku

03.12.2004

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty