Detail produktu

Autonomní mobilní robot VUTBOT 2

KOLÍBAL, Z. BLECHA, P. BLECHA, R. BRADÁČ, F. KNOFLÍČEK, R. SINGULE, V. SZABÓ, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vývoj ve světě dokazuje, že v technologických pracovištích a ve výrobních soustavách se jako velmi účelné jeví využití mobilních robotů (MR) autonomních lokomočních robotů (ALR) s určitým stupněm autonomnosti chování. Proto byl zahájen vývoj a výroba další generace z rodiny robotů, vyvíjených na VUT v Brně, FSI, ÚVSSR, s pracovním názvem VUTBOT 2. Tento nový MR ALR byl realizován za spolupráce pracovníků ústavu s brněnským pracovištěm Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při FS ČVUT Praha, vedeného Prof.Ing.Jaroslavem Houšou,DrSc. VUTBOT 2 je realizován z nově vyvinutých a vyrobených, ale i běžně dostupných stavebních prvků (komponent), funkčních bloků a montážních celků jako maximálně otevřený aplikačně multifunkční a variabilní systém.

Klíčová slova

Mobilní robot;Kolový podvozek;Dokovací stanice;Bezpaletový transport;Senzorový a řídící podsystém

Datum vzniku

31.12.2004

Umístění

VUT FSI ÚVSSaR - VCAM - pracoviště VCSVTT FS ČVUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www