Detail publikace

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav

HOLCMAN, V.

Originální název

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav

Český název

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly analyzovány následující vlastnosti permitivita, ztrátový činitel a ztrátové číslo v závislosti na kmitočtu a hmotnostním zastoupení plniva, dále vnitřní rezistivita v závislosti na teplotě a hmotnostním zastoupení niklového plniva. Hlavním cílem je zkoumání vlivu velikosti částic na všechny uvedené vlastnosti. Zkoumána je soustava kopolymer etylén-vinylacetát - nikl. Vzorky byly měřeny z velké části na fakultě Experimentální Fyziky V. University v Augsburgu. Měření bylo prováděno na přístrojích Alpha-analyzer, HP 4284, E4991A. Teplotní závislosti byli měřeny na kryogenickém zařízení jak v Augsburgu tak i na ústavu Fyziky FEKT VUT v Brně.

Český abstrakt

Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly analyzovány následující vlastnosti permitivita, ztrátový činitel a ztrátové číslo v závislosti na kmitočtu a hmotnostním zastoupení plniva, dále vnitřní rezistivita v závislosti na teplotě a hmotnostním zastoupení niklového plniva. Hlavním cílem je zkoumání vlivu velikosti částic na všechny uvedené vlastnosti. Zkoumána je soustava kopolymer etylén-vinylacetát - nikl. Vzorky byly měřeny z velké části na fakultě Experimentální Fyziky V. University v Augsburgu. Měření bylo prováděno na přístrojích Alpha-analyzer, HP 4284, E4991A. Teplotní závislosti byli měřeny na kryogenickém zařízení jak v Augsburgu tak i na ústavu Fyziky FEKT VUT v Brně.

Klíčová slova

Kompozitní soustavy, permitivity, ztrátové číslo, niklové kulové částice, dielektrické vlastnosti, elektrické vlastnosti, frakce, velikost Ni částic, kryogenická měření, vysokofrekvenční měření,

Rok RIV

2008

Vydáno

09.01.2008

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

32

Strany počet

32

BibTex


@phdthesis{BUT67058,
  author="Vladimír {Holcman}",
  title="Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav",
  annote="Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly analyzovány následující vlastnosti permitivita, ztrátový činitel a ztrátové číslo v závislosti na kmitočtu a hmotnostním zastoupení plniva, dále vnitřní rezistivita v závislosti na teplotě a hmotnostním zastoupení niklového plniva. Hlavním cílem je zkoumání vlivu velikosti částic na všechny uvedené vlastnosti. Zkoumána je soustava kopolymer etylén-vinylacetát - nikl.
Vzorky byly měřeny z velké části na fakultě Experimentální Fyziky V. University v Augsburgu. Měření bylo prováděno na přístrojích Alpha-analyzer, HP 4284, E4991A. Teplotní závislosti byli měřeny na kryogenickém zařízení jak v Augsburgu tak i na ústavu Fyziky FEKT VUT v Brně.
",
  chapter="67058",
  year="2008",
  month="january",
  pages="1--32",
  type="dissertation"
}