Detail publikace

Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry.

BRANČÍK, L.

Originální název

Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry.

Český název

Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry.

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Prezentované teze se zabývají metodami stanovení citlivostí v hybridních soustavách obsahujících vícevodičová přenosová vedení (VPV) jako části s rozprostřenými parametry. Potřeba výpočtu citlivosti v takovýchto soustavách je nejdříve zařazena do rámce řešení problematiky integrity signálů, která je řešena u vysokorychlostních elektronických systémů, totiž jako klíčová část výkonných gradientních optimalizačních metod. Poté je prezentováno několik metod výpočtu citlivostí, které jsou založeny jak na spojitých, tak na semidiskrétních modelech VPV. Spojité modely VPV jsou založeny na telegrafních rovnicích v operátorové oblasti, kdy jsou diskutovány dvě metody. Především je zde rozpracována metoda založená na konverzi řetězové na admitanční matice. Metoda je použitelná obecně pro řešení citlivostí u homogenních i nehomogenních vícevodičových přenosových vedení, podle prvků matic primárních parametrů VPV, jeho délky i jakéhokoli fyzikálního parametru ovlivňujícího výše uvedené parametry VPV. Vedle toho, speciálně pro homogenní vedení, je prezentována i metoda založená na dvojrozměrné Laplaceově transformaci. Pro srovnání je rovněž uvedena standardní metoda výpočtu citlivostí založená na metodě modální analýzy. Ve druhé části tezí jsou diskutovány metody založené na semidiskrétních modelech VPV, tvořených kaskádním spojením zobecněných článků se soustředěnými parametry. Zde jsou uvedeny dvě metody, jedna založená na zpracování řetězové matice modelu, druhá na metodě stavových proměnných. U všech diskutovaných metod byly citlivosti v časové oblasti získány numerickou inverzí Laplaceových obrazů, jsou rovněž prezentovány některé příklady praktických aplikací. V tezích jsou také uvedeny literární odkazy i na jiné metody výpočtu citlivostí v soustavách s VPV, které by měly zájemcům napomoci v hlubším studiu dané preblematiky.

Český abstrakt

Prezentované teze se zabývají metodami stanovení citlivostí v hybridních soustavách obsahujících vícevodičová přenosová vedení (VPV) jako části s rozprostřenými parametry. Potřeba výpočtu citlivosti v takovýchto soustavách je nejdříve zařazena do rámce řešení problematiky integrity signálů, která je řešena u vysokorychlostních elektronických systémů, totiž jako klíčová část výkonných gradientních optimalizačních metod. Poté je prezentováno několik metod výpočtu citlivostí, které jsou založeny jak na spojitých, tak na semidiskrétních modelech VPV. Spojité modely VPV jsou založeny na telegrafních rovnicích v operátorové oblasti, kdy jsou diskutovány dvě metody. Především je zde rozpracována metoda založená na konverzi řetězové na admitanční matice. Metoda je použitelná obecně pro řešení citlivostí u homogenních i nehomogenních vícevodičových přenosových vedení, podle prvků matic primárních parametrů VPV, jeho délky i jakéhokoli fyzikálního parametru ovlivňujícího výše uvedené parametry VPV. Vedle toho, speciálně pro homogenní vedení, je prezentována i metoda založená na dvojrozměrné Laplaceově transformaci. Pro srovnání je rovněž uvedena standardní metoda výpočtu citlivostí založená na metodě modální analýzy. Ve druhé části tezí jsou diskutovány metody založené na semidiskrétních modelech VPV, tvořených kaskádním spojením zobecněných článků se soustředěnými parametry. Zde jsou uvedeny dvě metody, jedna založená na zpracování řetězové matice modelu, druhá na metodě stavových proměnných. U všech diskutovaných metod byly citlivosti v časové oblasti získány numerickou inverzí Laplaceových obrazů, jsou rovněž prezentovány některé příklady praktických aplikací. V tezích jsou také uvedeny literární odkazy i na jiné metody výpočtu citlivostí v soustavách s VPV, které by měly zájemcům napomoci v hlubším studiu dané preblematiky.

Klíčová slova

Analýza citlivostí, soustava s rozprostřenými parametry, vícevodičové přenosové vedení, operátorová oblast, časová oblast, Laplaceova transformace, integrita signálu

Rok RIV

2008

Vydáno

16.12.2008

Nakladatel

VUTIUM, VUT v Brně

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-3800-2

Kniha

Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry. Teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Teoretická elektrotechnika.

Edice

Edice Habilitační a inaugurační spisy

Číslo edice

sv. 289

Strany od

1

Strany do

35

Strany počet

35

BibTex


@book{BUT61967,
 author="Lubomír {Brančík}",
 title="Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry.",
 annote="Prezentované teze se zabývají metodami stanovení citlivostí v hybridních soustavách obsahujících vícevodičová přenosová vedení (VPV) jako části s rozprostřenými parametry. Potřeba výpočtu citlivosti v takovýchto soustavách
je nejdříve zařazena do rámce řešení problematiky integrity signálů, která je řešena u vysokorychlostních elektronických systémů, totiž jako klíčová část výkonných gradientních optimalizačních metod. Poté je prezentováno několik metod výpočtu citlivostí, které jsou založeny jak na spojitých, tak na semidiskrétních modelech VPV. Spojité modely VPV jsou založeny na telegrafních rovnicích v operátorové oblasti, kdy jsou diskutovány dvě metody. Především je zde rozpracována metoda založená na konverzi řetězové na admitanční matice. Metoda je použitelná obecně pro řešení citlivostí u homogenních i nehomogenních vícevodičových přenosových vedení, podle prvků matic primárních parametrů VPV, jeho délky i jakéhokoli fyzikálního parametru ovlivňujícího výše uvedené parametry VPV. Vedle toho, speciálně pro homogenní vedení, je prezentována i metoda založená na dvojrozměrné Laplaceově transformaci. Pro srovnání je rovněž uvedena standardní metoda výpočtu citlivostí založená na metodě modální analýzy. Ve druhé části tezí jsou diskutovány metody založené na semidiskrétních modelech VPV, tvořených kaskádním spojením zobecněných článků se soustředěnými parametry. Zde jsou uvedeny dvě metody, jedna založená na zpracování řetězové matice modelu, druhá na metodě stavových proměnných. U všech diskutovaných metod byly citlivosti v časové oblasti získány numerickou inverzí Laplaceových obrazů, jsou rovněž prezentovány některé příklady praktických aplikací. V tezích jsou také uvedeny literární odkazy i na jiné metody výpočtu citlivostí v soustavách s VPV, které by měly zájemcům napomoci v hlubším studiu dané preblematiky.",
 address="VUTIUM, VUT v Brně",
 booktitle="Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry. Teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Teoretická elektrotechnika.",
 chapter="61967",
 edition="Edice Habilitační a inaugurační spisy",
 institution="VUTIUM, VUT v Brně",
 year="2008",
 month="december",
 pages="1--35",
 publisher="VUTIUM, VUT v Brně",
 type="book"
}