Detail publikace

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů

STRNADEL, J.

Originální název

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů

Český název

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se věnuje problematice analýzy testovatelnosti číslicových obvodů popsaných na úrovni megistrových přenosů. V práci je ukázáno, že je-li každý modul z knihovny modulů tvořících strukturu daného obvodu vybaven kromě informace vztažené k návrhu i vhodnou diagnostickou informací, pak je možno docílit přesnějšího ohodnocení testovatelnosti daného obvodu. K popisu zmíněné informace je využit matematický model založený na tzv. koncepci virtuálních portů. Samotná metoda analýzy testovatelnosti je založena na analýze dvou orientovaných grafů představujících model toku diagnostických dat daným obvodem. Zvlášť je modelován datový tok vzorků a odezev. V závěru práce jsou nastíněny možnosti uplatnění navržené metody v praxi a prezentovány experimentální výsledky dosažené aplikací této metody v několika oblastech souvisejících s automatizací návrhu pro snadnou testovatelnost.

Český abstrakt

Práce se věnuje problematice analýzy testovatelnosti číslicových obvodů popsaných na úrovni megistrových přenosů. V práci je ukázáno, že je-li každý modul z knihovny modulů tvořících strukturu daného obvodu vybaven kromě informace vztažené k návrhu i vhodnou diagnostickou informací, pak je možno docílit přesnějšího ohodnocení testovatelnosti daného obvodu. K popisu zmíněné informace je využit matematický model založený na tzv. koncepci virtuálních portů. Samotná metoda analýzy testovatelnosti je založena na analýze dvou orientovaných grafů představujících model toku diagnostických dat daným obvodem. Zvlášť je modelován datový tok vzorků a odezev. V závěru práce jsou nastíněny možnosti uplatnění navržené metody v praxi a prezentovány experimentální výsledky dosažené aplikací této metody v několika oblastech souvisejících s automatizací návrhu pro snadnou testovatelnost.

Klíčová slova

analýza testovatelnosti, číslicový obvod, datová cesta, diagnostika, grafový algoritmus, hierarchický test, návrh pro snadnou testovatelnost, testovatelnost, transparentnost, úroveň meziregistrových přenosů

Rok RIV

2008

Vydáno

28.02.2008

Nakladatel

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3599-5

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany počet

187

URL

Dokumenty

BibTex


@book{BUT61936,
 author="Josef {Strnadel}",
 title="Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů",
 annote="Práce se věnuje problematice analýzy testovatelnosti číslicových obvodů popsaných
na úrovni megistrových přenosů. V práci je ukázáno, že je-li každý modul
z knihovny modulů tvořících strukturu daného obvodu vybaven kromě 
informace vztažené k návrhu i vhodnou diagnostickou informací, pak je možno
docílit přesnějšího ohodnocení testovatelnosti daného obvodu. K popisu zmíněné
informace je využit matematický model založený na tzv. koncepci virtuálních
portů. Samotná metoda analýzy testovatelnosti je založena na analýze dvou
orientovaných grafů představujících model toku diagnostických dat daným obvodem.
Zvlášť je modelován datový tok vzorků a odezev. V závěru práce jsou 
nastíněny možnosti uplatnění navržené metody v praxi a prezentovány
experimentální výsledky dosažené aplikací této metody v několika oblastech
souvisejících s automatizací návrhu pro snadnou testovatelnost.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 chapter="61936",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2008",
 month="february",
 pages="0--0",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="book"
}