Detail publikace

Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.

Vladimír Šebesta

Originální název

Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.

Český název

Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Byl navržen systém využívající kumulačních technik pro odhad CSI u systému s neortogonálním časoprostorovým kódem a časově selektivními MIMO kanály. Pokračoval výzkum rozprostíracích sekvencí. Byl zaveden systém klasifikace a identifikace digitálních map. Simulacemi byly ověřovány algoritmy pro sdružené dekódování turbo kódů a synchronizaci nosné a algoritmy iterativního dekódování založené na SOVA (Soft Output Viterbi Algorithm) a MAP (Maximum aposteriori probability) algoritmech. V oblasti linearizace zesilovačů byly vyvíjené algoritmy digitálního předzkreslovače implementovány do obvodu FPGA. Studovány a experimentálně ověřovány byly planární mikrovlnné obvody s nespojitou zemní strukturou. Byly provedeny experimenty pro ověření přesného družicového rangingu. V červenci 2005 vynesl raketoplán Discovery na mezinárodní stanici ISS experimentální úzkopásmový transpondér pro pomalý přenos dat, na jehož vývoji se řešitelé projektu podíleli spolu s US Naval Academy.

Český abstrakt

Byl navržen systém využívající kumulačních technik pro odhad CSI u systému s neortogonálním časoprostorovým kódem a časově selektivními MIMO kanály. Pokračoval výzkum rozprostíracích sekvencí. Byl zaveden systém klasifikace a identifikace digitálních map. Simulacemi byly ověřovány algoritmy pro sdružené dekódování turbo kódů a synchronizaci nosné a algoritmy iterativního dekódování založené na SOVA (Soft Output Viterbi Algorithm) a MAP (Maximum aposteriori probability) algoritmech. V oblasti linearizace zesilovačů byly vyvíjené algoritmy digitálního předzkreslovače implementovány do obvodu FPGA. Studovány a experimentálně ověřovány byly planární mikrovlnné obvody s nespojitou zemní strukturou. Byly provedeny experimenty pro ověření přesného družicového rangingu. V červenci 2005 vynesl raketoplán Discovery na mezinárodní stanici ISS experimentální úzkopásmový transpondér pro pomalý přenos dat, na jehož vývoji se řešitelé projektu podíleli spolu s US Naval Academy.

Klíčová slova

MIMO kanál,rozprostírací sekvence, fázová synchronizace, RF PA linearizace, planární obvody, družicový ranging, úzkopásmové přenosy

Rok RIV

2005

Vydáno

30.12.2005

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

18

Strany počet

18

URL

Dílo je uloženo v databázi GA ČR.

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT57269,
  author="Vladimír {Šebesta} and Miroslav {Kasal} and Aleš {Prokeš} and Jiří {Šebesta} and Roman {Maršálek}",
  title="Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.",
  annote="Byl navržen systém využívající kumulačních technik pro odhad CSI u systému s neortogonálním časoprostorovým kódem a časově selektivními MIMO kanály.
Pokračoval výzkum rozprostíracích sekvencí. Byl zaveden systém klasifikace a identifikace digitálních map. 
Simulacemi byly ověřovány algoritmy pro sdružené dekódování turbo kódů a synchronizaci nosné a algoritmy iterativního dekódování založené na SOVA (Soft Output Viterbi Algorithm) a  MAP (Maximum aposteriori probability) algoritmech.
V oblasti linearizace zesilovačů byly vyvíjené algoritmy digitálního předzkreslovače  implementovány do obvodu FPGA.
Studovány a experimentálně ověřovány byly planární mikrovlnné obvody s nespojitou zemní strukturou. Byly provedeny experimenty pro ověření přesného družicového rangingu. V červenci 2005 vynesl raketoplán Discovery na mezinárodní stanici ISS experimentální úzkopásmový transpondér pro pomalý přenos dat, na jehož vývoji se řešitelé projektu podíleli spolu s US Naval Academy.
",
  chapter="57269",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}