Detail publikace

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

JAN, J. a kol.

Originální název

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Český název

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Anglický název

Informatization of educational center of biomedical engineering

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

Český abstrakt

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

Anglický abstrakt

The project has been aimed at the computerized support of teaching process of biomedical engineering for MSc and PhD degrees. Besides providing the fast local computer network, a professional hospital information system has been implemented and a lab for the area of diagnostic technology has been equipped with sophisticated system of virtual measuring environment.

Vydáno

31.12.2001

Nakladatel

MŠMT ČR

Místo

Brno

Strany počet

8

BibTex


@techreport{BUT56454,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství",
 annote="Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.",
 address="MŠMT ČR",
 chapter="56454",
 edition="verze 1",
 institution="MŠMT ČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="MŠMT ČR",
 type="report"
}