Detail publikace

Bydlení pro seniory

GLOSOVÁ, D. MENŠÍKOVÁ, N.

Originální název

Bydlení pro seniory

Český název

Bydlení pro seniory

Anglický název

Living for Seniors

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kniha věnovaná problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledů sociologů a architektů reaguje na potřebu změny vztahů společnosti k seniorům po změně celkového společenského klimatu. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena především pro studenty architektury a sociologie, odbornou veřejnost, představitele obcí a měst řešících problematiku seniorů, pro pracovníky sociální správy, neziskové a občanské organizace, které se problematikou seniorů zabývají. Je pomůckou pro architekty a projektanty navrhující právě bydlení pro seniory. Širokou veřejnost, jak doufáme, přivede k zájmu o stále narůstající počet spoluobčanů v postproduktivním věku a pomůže tak přinést vyšší kvalitu do života seniorů.

Český abstrakt

Kniha věnovaná problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledů sociologů a architektů reaguje na potřebu změny vztahů společnosti k seniorům po změně celkového společenského klimatu. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena především pro studenty architektury a sociologie, odbornou veřejnost, představitele obcí a měst řešících problematiku seniorů, pro pracovníky sociální správy, neziskové a občanské organizace, které se problematikou seniorů zabývají. Je pomůckou pro architekty a projektanty navrhující právě bydlení pro seniory. Širokou veřejnost, jak doufáme, přivede k zájmu o stále narůstající počet spoluobčanů v postproduktivním věku a pomůže tak přinést vyšší kvalitu do života seniorů.

Anglický abstrakt

This book which deals with the issues of living for ageing and aged people from the point of view of sociologists and architects responds to the need of changing the society's relationships to senior citizens that arose after the general change of social climate. The authors analyse the life of senior citizens, specify their needs and offer a model of a suitable attitude to their welfare in the introductory part. The second part was written by architects who see it as their mission to meet the needs of senior citizens and to provide them with pleasant and decent environment to live in. The book called Living for Seniors is to be used mainly by architecture and sociology students, professional public, representatives of villages and towns looking for solutions for senior citizens, by social administration workers, non-profit associations and civil organizations interested in the senior life issues. It is an aid to architects and designers who design living for seniors. We hope it will be able to make the general public more concerned with the ever increasing number of citizens in the post-productive age and that in this way the book will succeed in bringing more quality into lives of senior citizens.

Rok RIV

2006

Vydáno

05.08.2006

Nakladatel

vydavatelství ERA

Místo

Brno

ISBN

80-7366-057-1

Kniha

Bydlení pro seniory

Edice

21. století

Číslo edice

1

Strany od

77

Strany do

173

Strany počet

96

BibTex


@inbook{BUT55644,
 author="Dagmar {Glosová} and Naděžda {Menšíková}",
 title="Bydlení pro seniory",
 annote="Kniha věnovaná problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledů sociologů a architektů reaguje na potřebu změny vztahů společnosti k seniorům po změně celkového společenského klimatu.
V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně.
Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení.
Kniha Bydlení pro seniory je určena především pro studenty architektury a sociologie, odbornou veřejnost, představitele obcí a měst řešících problematiku seniorů, pro pracovníky sociální správy, neziskové a občanské organizace, které se problematikou seniorů zabývají. 
Je pomůckou pro architekty a projektanty navrhující právě bydlení pro seniory. Širokou veřejnost, jak doufáme, přivede k zájmu o stále narůstající počet spoluobčanů v postproduktivním věku a pomůže tak přinést vyšší kvalitu do života seniorů.
",
 address="vydavatelství ERA",
 booktitle="Bydlení pro seniory",
 chapter="55644",
 edition="21. století",
 institution="vydavatelství ERA",
 year="2006",
 month="august",
 pages="77--173",
 publisher="vydavatelství ERA",
 type="book chapter"
}