Detail publikace

Nový přístup, jak definovat koeficient elektroaktivity adeninu a jeho dvanácti derivátů pomocí průtokové injekční analýzy s amperometrickou detekcí.

ZÍTKA, O. ŠKUTKOVÁ, H. ADAM, V. TRNKOVÁ, L. BABULA, P. HUBÁLEK, J. PROVAZNÍK, I. KIZEK, R.

Originální název

A New Approach how to Define the Coefficient of Electroactivity of Adenine and Its Twelve Derivatives Using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection

Český název

Nový přístup, jak definovat koeficient elektroaktivity adeninu a jeho dvanácti derivátů pomocí průtokové injekční analýzy s amperometrickou detekcí.

Anglický název

A New Approach how to Define the Coefficient of Electroactivity of Adenine and Its Twelve Derivatives Using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

We studied the electrochemical behaviour of adenine derivates (adenosine, 2 - aminopurine, 2,6 - diaminopurine,6 - benzyl - aminopurine, adenosine - monophosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotin amide adenine dinucleotide, adenosine - triphosphate, S-adenosyl - l - methionine and synthetic derivatives AD -3, AD - 6 and AD-9) using flow injection analysis with electrochemical detection. The influences of pH, flow rate and potential on the signal height of the studied derivates were tested. The optimal pH was 3, the flow rate of the mobile phase 0.75 mL min 1 and the potential 1100 mV. Further, we attempted to characterize each of the studied derivatives by mathematical equations and classic analytical parameters.The lowest detecti on limit was estimated for adenine as 0.9 nM and 2 - amino - purine as 0.5nM

Český abstrakt

Studovali jsme elektrochemické chování adenin derivátů (adenosin, 2 - aminopurine, 2,6 - diaminopurine, 6 - benzyl - aminopurine, adenosin - monofosfátu, cyklického adenosin monofosfátu, nicotin amid adenin dinukleotid, adenosin - trifosfát, S-adenosyl - l - methionin a syntetické deriváty AD -3, AD - 6 a AD-9) pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí. Dále byly testovány vlivy pH, průtok a potenciál na amplitudu signálu studovaných derivátů. Jako optimální pH byla stanovena hodnota 3, průtok mobilní fáze 0,75 ml min 1 a potenciál 1100 mV. Následně jsme se pokusili charakterizovat každý ze studovaných derivátů matematickými rovnicemi a klasickými analytickými parametery. Nejnižší detekčních na limit byl odhadnut pro adenin 0,9 nM a pro 2- amino-purin jako 0.5nM.

Anglický abstrakt

We studied the electrochemical behaviour of adenine derivates (adenosine, 2 - aminopurine, 2,6 - diaminopurine,6 - benzyl - aminopurine, adenosine - monophosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotin amide adenine dinucleotide, adenosine - triphosphate, S-adenosyl - l - methionine and synthetic derivatives AD -3, AD - 6 and AD-9) using flow injection analysis with electrochemical detection. The influences of pH, flow rate and potential on the signal height of the studied derivates were tested. The optimal pH was 3, the flow rate of the mobile phase 0.75 mL min 1 and the potential 1100 mV. Further, we attempted to characterize each of the studied derivatives by mathematical equations and classic analytical parameters.The lowest detecti on limit was estimated for adenine as 0.9 nM and 2 - amino - purine as 0.5nM

Klíčová slova

Adenin deriváty, průtoková injekční analýza, Amperometrická detekce, elektroda ze skelného uhlíku, elektroaktivita

Rok RIV

2011

Vydáno

21.06.2011

Nakladatel

WILEY

Místo

Weinheim

Strany od

1556

Strany do

1567

Strany počet

12

BibTex


@article{BUT50938,
 author="Ondřej {Zítka} and Helena {Škutková} and Vojtěch {Adam} and Libuše {Trnková} and Petr {Babula} and Jaromír {Hubálek} and Ivo {Provazník} and René {Kizek}",
 title="A New Approach how to Define the Coefficient of Electroactivity of Adenine and Its Twelve Derivatives Using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection",
 annote="We studied the electrochemical behaviour of adenine derivates (adenosine, 2 - aminopurine, 2,6 - diaminopurine,6 - benzyl - aminopurine, adenosine - monophosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotin amide adenine dinucleotide, adenosine - triphosphate, S-adenosyl - l - methionine and synthetic derivatives AD -3, AD - 6 and AD-9) using flow injection analysis with electrochemical detection. The influences of pH, flow rate and potential on the signal height of the studied derivates were tested. The optimal pH was 3, the flow rate of the mobile phase 0.75 mL min 1 and the potential 1100 mV. Further, we attempted to characterize each of the studied derivatives by mathematical equations and classic analytical parameters.The lowest detecti on limit was estimated for adenine as 0.9 nM and 2 - amino - purine as 0.5nM",
 address="WILEY",
 chapter="50938",
 doi="10.1002/elan.201100064",
 institution="WILEY",
 number="7",
 volume="23",
 year="2011",
 month="june",
 pages="1556--1567",
 publisher="WILEY",
 type="journal article"
}