Detail publikace

Rapidní ultrasenzitivní metoda pro stanovení Phytochelatinu2 pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí

ZÍTKA, O. ŠKUTKOVÁ, H. KRYŠTOFOVÁ, O. ŠOBROVÁ, P. ADAM, V. ZEHNÁLEK, J. BEKLOVÁ, M. HUBÁLEK, J. PROVAZNÍK, I. KIZEK, R.

Originální název

Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection

Český název

Rapidní ultrasenzitivní metoda pro stanovení Phytochelatinu2 pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí

Anglický název

Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Plants respond to heavy metal toxicity in a variety of different ways including synthesis of phytochelatins. The synthesis of phytochelatins is catalyzed by gama-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidase named as phytochelatin synthase (PCS). The main aim of this study was to optimize high performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector for determination of phytochelatin2. The optimized procedure was subsequently used for determination of the mentioned molecules with special attention aimed at the possibility to determine PC2 after activation of PCS in the tobacco BY-2 cells treated with different concentrations of cadmium(II) ions.

Český abstrakt

Rostliny reagují na toxické těžké kovy mnoha různými způsoby, například syntézou fytochelatinů. Syntéza fytochelatinů je katalyzována gama-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidázou pojmenovanou jako fytochelatin syntáza (PCS). Hlavním cílem této studie bylo optimalizovat vysoce účinné kapalinové chromatografie ve spojení s elektrochemickým detektorem pro stanovení phytochelatinu2. Optimalizovaný postup byl následně použit pro určení uvedených molekul se zvláštním zřetelem zaměřeným na možnost stanovit, PC2 po aktivaci PCS v buňkách tabáku BY-2 na které byly aplikovány různé koncentrace kadmia (II) iontů.

Anglický abstrakt

Plants respond to heavy metal toxicity in a variety of different ways including synthesis of phytochelatins. The synthesis of phytochelatins is catalyzed by gama-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidase named as phytochelatin synthase (PCS). The main aim of this study was to optimize high performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector for determination of phytochelatin2. The optimized procedure was subsequently used for determination of the mentioned molecules with special attention aimed at the possibility to determine PC2 after activation of PCS in the tobacco BY-2 cells treated with different concentrations of cadmium(II) ions.

Klíčová slova

kadmium, glutathion, fytochelatin, vysoce účinná kapalinová chromatografie, elektrochemický detektor, buněčné suspenze tabáku BY-2

Rok RIV

2011

Vydáno

01.05.2011

Strany od

1367

Strany do

1381

Strany počet

15

BibTex


@article{BUT50164,
  author="Ondřej {Zítka} and Helena {Škutková} and Olga {Kryštofová} and Pavlína {Adam} and Vojtěch {Adam} and Josef {Zehnálek} and Miroslava {Beklová} and Jaromír {Hubálek} and Ivo {Provazník} and René {Kizek}",
  title="Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection",
  annote="Plants respond to heavy metal toxicity in a variety of different ways including synthesis of phytochelatins. The synthesis of phytochelatins is catalyzed by gama-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidase named as phytochelatin synthase (PCS). The main aim of this study was to optimize high performance 
liquid chromatography coupled with electrochemical detector for determination of phytochelatin2. The optimized procedure was subsequently used for determination of the mentioned molecules with special attention aimed at the possibility to determine PC2 after activation of PCS in the tobacco BY-2 cells treated with different concentrations of cadmium(II) ions.",
  chapter="50164",
  number="5",
  volume="2011 (6)",
  year="2011",
  month="may",
  pages="1367--1381",
  type="journal article"
}