Detail publikace

Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů

SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L.

Originální název

Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů

Český název

Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Řešenou lokalitou bylo vybráno povodí Hostišovského potoka. Modelová lokalita leží přímo nad obcí Lhotka. Cílem práce bylo stanovení několika různých variant návrhů liniového protierozního opatření tak, aby bylo možné stanovit efektivitu jeho návrhu a efektivitu jeho účinnosti. V každé variantě byl hodnocen vliv protierozního opatření na změny hodnot ztráty půdy a poměru odnosu půdy v dané lokalitě. Ze získaných hodnot bylo stanoveno procento snížení kapacity koryta toku. Bylo navrženo 15 variant umístění protierozního opatření v závislosti na změně délky a podélného sklonu osy protierozního průlehu. Dále byla v každé variantě návrhu protierozního opatření stanovena realizační cena, cena na jeho každoroční údržbu a cena odtěžení sedimentovaného materiálu z vodního toku.

Český abstrakt

Řešenou lokalitou bylo vybráno povodí Hostišovského potoka. Modelová lokalita leží přímo nad obcí Lhotka. Cílem práce bylo stanovení několika různých variant návrhů liniového protierozního opatření tak, aby bylo možné stanovit efektivitu jeho návrhu a efektivitu jeho účinnosti. V každé variantě byl hodnocen vliv protierozního opatření na změny hodnot ztráty půdy a poměru odnosu půdy v dané lokalitě. Ze získaných hodnot bylo stanoveno procento snížení kapacity koryta toku. Bylo navrženo 15 variant umístění protierozního opatření v závislosti na změně délky a podélného sklonu osy protierozního průlehu. Dále byla v každé variantě návrhu protierozního opatření stanovena realizační cena, cena na jeho každoroční údržbu a cena odtěžení sedimentovaného materiálu z vodního toku.

Klíčová slova

ztráta půdy, eroze půdy, sediment, protierozní opatření, protierozní průleh

Rok RIV

2010

Vydáno

01.12.2010

Nakladatel

VŠTE

Místo

České Budějovice

ISSN

1802-503X

Periodikum

Littera Scripta

Ročník

3

Číslo

1-2

Stát

CZ

Strany od

296

Strany do

307

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@article{BUT50136,
 author="Veronika {Sobotková} and Miroslav {Dumbrovský} and Libor {Chlubna}",
 title="Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů",
 annote="Řešenou lokalitou bylo vybráno povodí Hostišovského potoka. Modelová lokalita leží přímo nad obcí Lhotka. Cílem práce bylo stanovení několika různých variant návrhů liniového protierozního opatření tak, aby bylo možné stanovit efektivitu jeho návrhu a efektivitu jeho účinnosti. V každé variantě byl hodnocen vliv protierozního opatření na změny hodnot ztráty půdy a poměru odnosu půdy v dané lokalitě. Ze získaných hodnot bylo stanoveno procento snížení kapacity koryta toku. Bylo navrženo 15 variant umístění protierozního opatření v závislosti na změně délky a podélného sklonu osy protierozního průlehu. Dále byla v každé variantě návrhu protierozního opatření stanovena realizační cena, cena na jeho každoroční údržbu a cena odtěžení sedimentovaného materiálu z vodního toku.",
 address="VŠTE",
 chapter="50136",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1-2",
 volume="3",
 year="2010",
 month="december",
 pages="296--307",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}