Detail publikace

Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce

SOCHOR, J. MAJZLÍK, P. SALAŠ, P. ADAM, V. TRNKOVÁ, L. HUBÁLEK, J. KIZEK, R.

Originální název

Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce

Český název

Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pojem biodostupnosti byl zaveden pro vyjádření, zda aktuální koncentrace kontaminantu bude mít efekt na živé organismy. V kontaminovaných půdách se nízké koncentrace kovů nacházejí navázané na silikáty a primární minerály, čímž tvoří relativné nepohyblivou součást půdního prostředí. V případě zvýšení přirozeně vyskytujíci se koncentrace dojde k vazbě na jiné půdní složky a tím vzrůstá i jejich mobilita. Cílem této práce bylo pomocí diferenční pulzní voltametrie porovnat sedm extrakčních metod pro stanovení čtyř těžkých kovů - zinku, kadmia, olova a mědi v půdě.

Český abstrakt

Pojem biodostupnosti byl zaveden pro vyjádření, zda aktuální koncentrace kontaminantu bude mít efekt na živé organismy. V kontaminovaných půdách se nízké koncentrace kovů nacházejí navázané na silikáty a primární minerály, čímž tvoří relativné nepohyblivou součást půdního prostředí. V případě zvýšení přirozeně vyskytujíci se koncentrace dojde k vazbě na jiné půdní složky a tím vzrůstá i jejich mobilita. Cílem této práce bylo pomocí diferenční pulzní voltametrie porovnat sedm extrakčních metod pro stanovení čtyř těžkých kovů - zinku, kadmia, olova a mědi v půdě.

Klíčová slova

těžké kovy, půda, extrakční metody, diferenciální pulzní voltametrie

Rok RIV

2010

Vydáno

01.11.2010

Nakladatel

VUC Praha, a.s.

Místo

Praha

Strany od

414

Strany do

415

Strany počet

2

BibTex


@article{BUT50052,
 author="Jiří {Sochor} and Petr {Majzlík} and Vojtěch {Adam} and Libuše {Trnková} and Jaromír {Hubálek} and René {Kizek}",
 title="Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce",
 annote="Pojem biodostupnosti byl zaveden pro vyjádření, zda aktuální koncentrace kontaminantu bude mít efekt na živé organismy. V kontaminovaných půdách se nízké koncentrace kovů nacházejí navázané na silikáty a primární minerály, čímž tvoří relativné nepohyblivou součást půdního prostředí. V případě zvýšení přirozeně vyskytujíci se koncentrace dojde k vazbě na jiné půdní složky a tím vzrůstá i jejich mobilita. Cílem této práce bylo pomocí diferenční pulzní voltametrie porovnat sedm extrakčních metod pro stanovení čtyř těžkých kovů - zinku, kadmia, olova a mědi v půdě.",
 address="VUC Praha, a.s.",
 chapter="50052",
 institution="VUC Praha, a.s.",
 journal="LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE",
 number="11",
 volume="126",
 year="2010",
 month="november",
 pages="414--415",
 publisher="VUC Praha, a.s.",
 type="journal article - other"
}