Detail publikace

Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny

HÚSKA, D. ADAM, V. HAVEL, L. ZEHNÁLEK, J. HUBÁLEK, J. KIZEK, R.

Originální název

Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny

Český název

Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

K znečištění prostředí přispívá velkým dílem i přirozený proces eroze hornin obsahující kovy. Antropogenní činností trvající převažně od konce minulého století docházi ke kontaminaci prostředí těžkými kovy, tímto způsobem se každoročně na celém světě uvolňuje 22 000 tun kadmia, 954 000 tun mědi, 796 tun olova a 1 372 000 tun zinku. Toxické účinky iontů těžkých kovů na rostliny souvisejí s poškozenim fotosyntetického aparátu.

Český abstrakt

K znečištění prostředí přispívá velkým dílem i přirozený proces eroze hornin obsahující kovy. Antropogenní činností trvající převažně od konce minulého století docházi ke kontaminaci prostředí těžkými kovy, tímto způsobem se každoročně na celém světě uvolňuje 22 000 tun kadmia, 954 000 tun mědi, 796 tun olova a 1 372 000 tun zinku. Toxické účinky iontů těžkých kovů na rostliny souvisejí s poškozenim fotosyntetického aparátu.

Klíčová slova

Transkriptomika, těžké kovy, nukleové kyseliny, (para)magnetické mikro-nano částice

Rok RIV

2010

Vydáno

01.11.2010

Nakladatel

VUC Praha, a.s.

Místo

Praha

ISSN

1210-3306

Periodikum

LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE

Ročník

126

Číslo

11

Stát

CZ

Strany od

405

Strany do

405

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT50050,
 author="Dalibor {Húska} and Vojtěch {Adam} and Josef {Zehnálek} and Jaromír {Hubálek} and René {Kizek}",
 title="Transkriptomika pro posouzení efektu těžkých kovů na rostliny",
 annote="K znečištění prostředí přispívá velkým dílem i přirozený proces eroze hornin obsahující kovy. Antropogenní činností trvající převažně od konce minulého století docházi ke kontaminaci prostředí těžkými kovy, tímto způsobem se každoročně na celém světě uvolňuje 22 000 tun kadmia, 954 000 tun mědi, 796 tun olova a 1 372 000 tun zinku. Toxické účinky iontů těžkých kovů na rostliny souvisejí s poškozenim fotosyntetického aparátu.",
 address="VUC Praha, a.s.",
 chapter="50050",
 institution="VUC Praha, a.s.",
 number="11",
 year="2010",
 month="november",
 pages="405--405",
 publisher="VUC Praha, a.s.",
 type="abstract"
}