Detail publikace

Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření

ŠTĚPÁNKOVÁ, P. CHLUBNA, L. DRBAL, K. SOBOTKOVÁ, V. DUMBROVSKÝ, M.

Originální název

Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření

Český název

Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu: Stanovení efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření řešeného v rámci projektu Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje v letech 2007 až 2010. Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybraného prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy nákladů a užitků hodnoceného opatření.

Český abstrakt

Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu: Stanovení efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření řešeného v rámci projektu Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje v letech 2007 až 2010. Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybraného prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy nákladů a užitků hodnoceného opatření.

Klíčová slova

vodní eroze, protierozní opatření, záchytný průleh, analýza nákladů a užitků

Rok RIV

2011

Vydáno

03.01.2011

Nakladatel

VUV T.G.M., v.v.i.

Místo

Praha

ISSN

0322-8916

Periodikum

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

Ročník

53

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

22

Strany do

24

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@article{BUT49929,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Veronika {Sobotková} and Libor {Chlubna} and Karel {Drbal}",
 title="Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření",
 annote="Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu: Stanovení efektivity a účelnosti
protipovodňových přírodě blízkých opatření řešeného v rámci projektu Identifikace
antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech
povodí Moravy a Dyje v letech 2007 až 2010.
Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybraného
prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ
biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení
hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy
nákladů a užitků hodnoceného opatření.",
 address="VUV T.G.M., v.v.i.",
 chapter="49929",
 institution="VUV T.G.M., v.v.i.",
 journal="Vodohospodářské technicko-ekonomické informace",
 number="1",
 volume="53",
 year="2011",
 month="january",
 pages="22--24",
 publisher="VUV T.G.M., v.v.i.",
 type="journal article - other"
}