Detail publikace

Podlahové vytápění versus tepelné mosty

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Originální název

Podlahové vytápění versus tepelné mosty

Český název

Podlahové vytápění versus tepelné mosty

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Návrh podlahového vytápění je z podstaty věci úzce spjat s řešením stavebně-konstrukčních detailů. Cílem tohoto řešení je eliminace nejvýraznějších úniků tepla z vytápěného prostoru, které jsou nazývány tepelnými vazbami, či mosty. Pro zhodnocení velikosti tepelných mostů je dnes možno využít výpočetní techniky k modelování dvourozměrného teplotního pole, čímž lze podrobně posoudit vzájemné návaznosti jednotlivých konstrukcí pro obecné okrajové podmínky. Příspěvek poukazuje na vliv podlahového vytápění na zvýšení tepelných mostů a tuto skutečnost dokumentuje na vybraném stavebně- konstrukčním detailu.

Český abstrakt

Návrh podlahového vytápění je z podstaty věci úzce spjat s řešením stavebně-konstrukčních detailů. Cílem tohoto řešení je eliminace nejvýraznějších úniků tepla z vytápěného prostoru, které jsou nazývány tepelnými vazbami, či mosty. Pro zhodnocení velikosti tepelných mostů je dnes možno využít výpočetní techniky k modelování dvourozměrného teplotního pole, čímž lze podrobně posoudit vzájemné návaznosti jednotlivých konstrukcí pro obecné okrajové podmínky. Příspěvek poukazuje na vliv podlahového vytápění na zvýšení tepelných mostů a tuto skutečnost dokumentuje na vybraném stavebně- konstrukčním detailu.

Klíčová slova

tepelné mosty, numerická simulace, podlahové vytápění

Rok RIV

2009

Vydáno

29.12.2009

Nakladatel

Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.

Místo

Praha

ISSN

1211-0906

Periodikum

Topenářství

Ročník

2009

Číslo

8

Stát

CZ

Strany od

38

Strany do

41

Strany počet

3

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT49669,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="Podlahové vytápění versus tepelné mosty",
 annote="Návrh podlahového vytápění je z podstaty věci úzce spjat s řešením stavebně-konstrukčních detailů. Cílem tohoto řešení je eliminace nejvýraznějších úniků tepla z vytápěného prostoru, které jsou nazývány tepelnými vazbami, či mosty. Pro zhodnocení velikosti tepelných mostů je dnes možno využít výpočetní techniky k modelování dvourozměrného teplotního pole, čímž lze podrobně posoudit vzájemné návaznosti jednotlivých konstrukcí pro obecné okrajové podmínky. Příspěvek poukazuje na vliv podlahového vytápění na zvýšení tepelných mostů a tuto skutečnost dokumentuje na vybraném stavebně-
konstrukčním detailu.",
 address="Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.",
 chapter="49669",
 institution="Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.",
 number="8",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="december",
 pages="38--41",
 publisher="Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}