Detail publikace

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

ZÍTKA, O. ŠKUTKOVÁ, H. MAJZLÍK, P. MASAŘÍK, M. ADAM, V. PROVAZNÍK, I. HUBÁLEK, J. KIZEK, R.

Originální název

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

Český název

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

Anglický název

Analytical tools for study of interactions between platinum cytostatic

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.

Český abstrakt

Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.

Anglický abstrakt

Study of interaction between platinum cytostatic: cisplatin, carboplatin, oxaliplatin and choice peptides with metal-binding domain of metallothionein by combination of electrochemical techniques with liquid chromatography.

Klíčová slova

deriváty cysplatiny, fragment metalothioneinu, interakce

Rok RIV

2011

Vydáno

21.04.2011

Nakladatel

Masarykův onkologický ústav

Místo

Brno

ISBN

978-80-86793-17-7

Kniha

XXXV. Brněnské onkologické dny

Strany od

334

Strany do

335

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT36659,
 author="Ondřej {Zítka} and Helena {Škutková} and Petr {Majzlík} and Michal {Masařík} and Vojtěch {Adam} and Ivo {Provazník} and Jaromír {Hubálek} and René {Kizek}",
 title="Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny",
 annote="Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.",
 address="Masarykův onkologický ústav",
 booktitle="XXXV. Brněnské onkologické dny",
 chapter="36659",
 howpublished="print",
 institution="Masarykův onkologický ústav",
 year="2011",
 month="april",
 pages="334--335",
 publisher="Masarykův onkologický ústav",
 type="conference paper"
}