Detail publikace

Šumová charakterizace studenoemisních katod s vrstvou epoxidu

KNÁPEK, A. GRMELA, L. ŠIKULA, J.

Originální název

Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating

Český název

Šumová charakterizace studenoemisních katod s vrstvou epoxidu

Anglický název

Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Comprehensive investigation of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes using noise spectroscopic method has been made. The noise spectroscopy in time and frequency domain based upon measuring cathodes voltage noise, was performed in ultrahigh vacuum conditions (UHV) ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions decreases the amount of environment interactions with ions and reduces the influence of the electron-induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was manufactured. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.

Český abstrakt

Šumová spektroskopie v časové a frenkveční oblasti, jež je založená na měření napěťové spektrální hustoty šumu katod, byla provádena v podmínkách ultra vysokého vakua. Tyto podmínky jsou nezbytné a snížují vliv elektronově indukované adsorpce a desorpce, která představuje jeden z hlavníhch zdrojů eletrického šumu. Pro tyto experimenty byla vyrobena studenoemisní katoda s epoxidovou pryskyřicí na povrchu hrotu, na níž byl proveden srovnávací výzkum, který měl za cíl porovnat čisté katody a katody s deponovanou vrstvou, abychom popsali vliv oxidové vrstvy a dielektrika (epoxidu) na stability emisního proudu. Získaná spektra, pro různé hodnoty emisního proudu při různých napětích, jsou dále popsána a vysvětlena. Z výsledků plyne, že vrstva epoxidu prodlužuje životnost katody.

Anglický abstrakt

Comprehensive investigation of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes using noise spectroscopic method has been made. The noise spectroscopy in time and frequency domain based upon measuring cathodes voltage noise, was performed in ultrahigh vacuum conditions (UHV) ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions decreases the amount of environment interactions with ions and reduces the influence of the electron-induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was manufactured. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.

Klíčová slova

Studenoemisní katody, šumová diagnostika

Rok RIV

2011

Vydáno

13.04.2011

Nakladatel

Harmony Apeiron

Místo

Prešov

ISBN

978-80-89347-05-6

Kniha

Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students

Strany od

521

Strany do

526

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT36072,
 author="Alexandr {Knápek} and Lubomír {Grmela} and Josef {Šikula}",
 title="Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating",
 annote="Comprehensive investigation of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes using noise spectroscopic method has been made. The noise spectroscopy in time and frequency domain based upon measuring cathodes voltage noise, was performed in ultrahigh vacuum conditions (UHV) ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions decreases the amount of environment interactions with ions and reduces the influence of the electron-induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was manufactured. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.",
 address="Harmony Apeiron",
 booktitle="Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students",
 chapter="36072",
 howpublished="print",
 institution="Harmony Apeiron",
 year="2011",
 month="april",
 pages="521--526",
 publisher="Harmony Apeiron",
 type="conference paper"
}