Detail publikace

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

APELTAUER, T. BUREŠ, J. HOLCNER, P. MACUR, J.

Originální název

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

Český název

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

Anglický název

Dynamic features of the traffic flow measured by GPS system.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.

Anglický abstrakt

Contribution shows application in the exact vehicle position detection issue with using GPS and its application to measurement of the vehicle dynamics. Collected data has been combined with the accelerometer and used for validation of traffic model is characteristic known as IDM traffic model (Intelligent Driver Model). Widely used data are collected by inductive loops, but for verification of microscopic traffic models are not suitable very well. Development of the GPS and other similar systems offers very straightforward way of thevehicle movement detection with sufficient accuracy.

Klíčová slova

GPS, dopravní proud, RTK, kinematická metoda, měření

Rok RIV

2008

Vydáno

09.09.2008

Nakladatel

ČVUT v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-04074-4

Kniha

Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství.

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT33997,
 author="Tomáš {Apeltauer} and Jiří {Bureš} and Petr {Holcner} and Jiří {Macur}",
 title="Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.",
 annote="Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému
GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o
data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu
známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí
z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických
modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů
nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.",
 address="ČVUT v Praze",
 booktitle="Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství.",
 chapter="33997",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČVUT v Praze",
 year="2008",
 month="september",
 pages="1--10",
 publisher="ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}