Detail publikace

Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA

TOBOLA, J.

Originální název

Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA

Český název

Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek shrnuje aktuální metody a poznatky pro řešení úlohy vyhledání nejdelšího prefixu v síťových zařízeních a navrhuje optimalizace s cílem efektivní implementace pro IPv6 a multidesetigigabitové sítě. Hlavním zaměřením je analýza současných metod z hlediska časové a paměťové složitosti a náročnosti na technické zdroje implementace. Dále jsou navrženy optimalizace algoritmů a hybridní algoritmus pro časově a prostorově efektivnější řešení daného problému. Článek je východiskem pro řešení disertační práce s cílem navrhnout, experimentálně ověřit a implementovat rychlý a efektivní algoritmus vyhledání nejdelšího síťového prefixu s využitím technologie FPGA a se zaměřením na IPv6 protokol.

Český abstrakt

Článek shrnuje aktuální metody a poznatky pro řešení úlohy vyhledání nejdelšího prefixu v síťových zařízeních a navrhuje optimalizace s cílem efektivní implementace pro IPv6 a multidesetigigabitové sítě. Hlavním zaměřením je analýza současných metod z hlediska časové a paměťové složitosti a náročnosti na technické zdroje implementace. Dále jsou navrženy optimalizace algoritmů a hybridní algoritmus pro časově a prostorově efektivnější řešení daného problému. Článek je východiskem pro řešení disertační práce s cílem navrhnout, experimentálně ověřit a implementovat rychlý a efektivní algoritmus vyhledání nejdelšího síťového prefixu s využitím technologie FPGA a se zaměřením na IPv6 protokol.

Rok RIV

2009

Vydáno

18.08.2009

Nakladatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo

Zlín

ISBN

978-80-7318-847-4

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2009

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany od

147

Strany do

152

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT33395,
 author="Jiří {Tobola}",
 title="Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA",
 annote="Článek shrnuje aktuální metody a poznatky pro řešení úlohy vyhledání nejdelšího
prefixu v síťových zařízeních a navrhuje optimalizace s cílem efektivní
implementace pro IPv6 a multidesetigigabitové sítě. Hlavním zaměřením je analýza
současných metod z hlediska časové a paměťové složitosti a náročnosti na
technické zdroje implementace. Dále jsou navrženy optimalizace algoritmů
a hybridní algoritmus pro časově a prostorově efektivnější řešení daného
problému. Článek je východiskem pro řešení disertační práce s cílem navrhnout,
experimentálně ověřit a implementovat rychlý a efektivní algoritmus vyhledání
nejdelšího síťového prefixu s využitím technologie FPGA a se zaměřením na IPv6
protokol.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2009",
 chapter="33395",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2009",
 month="august",
 pages="147--152",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}