Detail publikace

PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV

ŠŤASTNÍK, S. VALA, J. ŠTENKO, M. KOPKÁNĚ, D. STEUER, R.

Originální název

PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV

Český název

PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Objemové změny způsobené změnami vlhkosti ve stavební látce mají velký význam, protože např. autoklávovaná staviva vykazují na konci výrobního procesu nezanedbatelný obsah vody. I v pozdějším období se s těmito změnami musí počítat. V závislosti na střídání vlhkosti prostředí se ve stavivech mění obsah vody. Objemové změny staviv jsou vratné i když jistá malá část těchto změn je nevratná (při smrštění či bobtnání). Mimo relativní vlhkost prostředí má na tyto objemové změny vliv fyzikálně-chemická podstata staviva, a to zejména: a) vnitřní struktura látky (zvláště obsah gelů a stupeň jejich hydratace), b) sorpční vlastnosti látky spo-jené s pórovitostí (její vlhkostní chování), c) druh kameniva. Je patrné, že se jedná o hetero-genní systém, který se skládá již v tuhé fázi z několika odlišných látek (zrnka písku, nezrea-gované částice pojiva, gelové podíly, krystalická fáze). Dále pak je systém složený z pevného skeletu, vody a vzduchu obsaženého v pórové struktuře. Proto je nutné pro korektní zhodno-cení procesů spojených se změnami objemu posoudit tyto na několika jednotlivých úrovních. Každá úroveň má svůj vlastní řídící mechanismus a celkové makroskopické změny jsou dány jejich superpozicí.

Český abstrakt

Objemové změny způsobené změnami vlhkosti ve stavební látce mají velký význam, protože např. autoklávovaná staviva vykazují na konci výrobního procesu nezanedbatelný obsah vody. I v pozdějším období se s těmito změnami musí počítat. V závislosti na střídání vlhkosti prostředí se ve stavivech mění obsah vody. Objemové změny staviv jsou vratné i když jistá malá část těchto změn je nevratná (při smrštění či bobtnání). Mimo relativní vlhkost prostředí má na tyto objemové změny vliv fyzikálně-chemická podstata staviva, a to zejména: a) vnitřní struktura látky (zvláště obsah gelů a stupeň jejich hydratace), b) sorpční vlastnosti látky spo-jené s pórovitostí (její vlhkostní chování), c) druh kameniva. Je patrné, že se jedná o hetero-genní systém, který se skládá již v tuhé fázi z několika odlišných látek (zrnka písku, nezrea-gované částice pojiva, gelové podíly, krystalická fáze). Dále pak je systém složený z pevného skeletu, vody a vzduchu obsaženého v pórové struktuře. Proto je nutné pro korektní zhodno-cení procesů spojených se změnami objemu posoudit tyto na několika jednotlivých úrovních. Každá úroveň má svůj vlastní řídící mechanismus a celkové makroskopické změny jsou dány jejich superpozicí.

Klíčová slova

autoklávovaná staviva, objemové změny, vlhkostní smršťení

Rok RIV

2007

Vydáno

01.10.2007

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO

Místo

Olomoučany

ISBN

978-80-7204-543-3

Kniha

EXPERIMENT '07

Číslo edice

1.

Strany od

461

Strany do

466

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28290,
 author="Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala} and Miroslav {Štenko} and Daniel {Kopkáně} and Radek {Steuer}",
 title="PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV",
 annote="Objemové změny způsobené změnami vlhkosti ve stavební látce mají velký význam, protože např. autoklávovaná staviva vykazují na konci výrobního procesu nezanedbatelný obsah vody. I v pozdějším období se s těmito změnami musí počítat. V závislosti na střídání vlhkosti prostředí se ve stavivech mění obsah vody. Objemové změny staviv jsou vratné i když jistá malá část těchto změn je nevratná (při smrštění či bobtnání). Mimo relativní vlhkost prostředí má na tyto objemové změny vliv fyzikálně-chemická podstata staviva, a to zejména: a) vnitřní struktura látky (zvláště obsah gelů a stupeň jejich hydratace), b) sorpční vlastnosti látky spo-jené s pórovitostí (její vlhkostní chování), c) druh kameniva. Je patrné, že se jedná o hetero-genní systém, který se skládá již v tuhé fázi z několika odlišných látek (zrnka písku, nezrea-gované částice pojiva, gelové podíly, krystalická fáze). Dále pak je systém složený z pevného skeletu, vody a vzduchu obsaženého v pórové struktuře. Proto je nutné pro korektní zhodno-cení procesů spojených se změnami objemu posoudit tyto na několika jednotlivých úrovních. Každá úroveň má svůj vlastní řídící mechanismus a celkové makroskopické změny jsou dány jejich superpozicí.",
 address="Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO",
 booktitle="EXPERIMENT '07",
 chapter="28290",
 institution="Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO",
 year="2007",
 month="october",
 pages="461--466",
 publisher="Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO",
 type="conference paper"
}