Detail publikace

Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů

MARTÍNEK, T.

Originální název

Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů

Český název

Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Architektury číslicových obvodů jsou často složeny z opakujících se elementů tvořených z výpočetních jednotek nebo paměťových bloků. Tyto výpočetní elementy jsou často organizovány do n-rozměrných polí nebo stromových struktur s cílem dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Proces automatizovaného mapování takovýchto architektur do čipů s omezeným množstvím zdrojů je komplikován řadou faktorů. Mezi ty hlavní patří zejména výpočet rozměrů architektury, způsob implementace dílčích částí architektury a případně výběr zdrojů, ze kterých budou složeny. Tento článek popisuje základní rámec metody pro automatizované mapování architektur složených z proměnného počtu výpočetních elementů. Navrhovaná metoda je experimentálně ověřena na příkladě obvodu pro hledání podobnosti dvou řetězců algoritmem Smith-Waterman a dosažené výsledky jsou porovnány s ostatními přístupy v této oblasti.

Český abstrakt

Architektury číslicových obvodů jsou často složeny z opakujících se elementů tvořených z výpočetních jednotek nebo paměťových bloků. Tyto výpočetní elementy jsou často organizovány do n-rozměrných polí nebo stromových struktur s cílem dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Proces automatizovaného mapování takovýchto architektur do čipů s omezeným množstvím zdrojů je komplikován řadou faktorů. Mezi ty hlavní patří zejména výpočet rozměrů architektury, způsob implementace dílčích částí architektury a případně výběr zdrojů, ze kterých budou složeny. Tento článek popisuje základní rámec metody pro automatizované mapování architektur složených z proměnného počtu výpočetních elementů. Navrhovaná metoda je experimentálně ověřena na příkladě obvodu pro hledání podobnosti dvou řetězců algoritmem Smith-Waterman a dosažené výsledky jsou porovnány s ostatními přístupy v této oblasti.

Klíčová slova

High-Level Sythesis, Design Space Exploration, FPGA technology, Approximate String Matching.

Rok RIV

2007

Vydáno

17.09.2007

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-7043-605-9

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia

Strany od

77

Strany do

83

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT26074,
 author="Tomáš {Martínek}",
 title="Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů",
 annote="Architektury číslicových obvodů jsou často složeny z opakujících se elementů
tvořených z výpočetních jednotek nebo paměťových bloků. Tyto výpočetní elementy
jsou často organizovány do n-rozměrných polí nebo stromových struktur s cílem
dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Proces automatizovaného mapování takovýchto
architektur do čipů s omezeným množstvím zdrojů je komplikován řadou faktorů.
Mezi ty hlavní patří zejména výpočet rozměrů architektury, způsob implementace
dílčích částí architektury a případně výběr zdrojů, ze kterých budou složeny.
Tento článek popisuje základní rámec metody pro automatizované mapování
architektur složených z proměnného počtu výpočetních elementů. Navrhovaná metoda
je experimentálně ověřena na příkladě obvodu pro hledání podobnosti dvou řetězců
algoritmem Smith-Waterman a dosažené výsledky jsou porovnány s ostatními přístupy
v této oblasti.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia",
 chapter="26074",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2007",
 month="september",
 pages="77--83",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}