Detail publikace

Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu

ŠKARVADA, J.

Originální název

Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu

Český název

Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá optimalizací testu číslicového obvodu pro nízký příkon během aplikace testu. V příspěvku je prezentován princip metody využívající změn posloupnosti registrů v řetězci scan a změn posloupností testovacích vektorů. Dále je rozebrán stav prací na tématu disertační práce, jsou popsány metody, které byly zatím úspěšně implementovány a jsou prezentovány dílčí dosažené výsledky.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá optimalizací testu číslicového obvodu pro nízký příkon během aplikace testu. V příspěvku je prezentován princip metody využívající změn posloupnosti registrů v řetězci scan a změn posloupností testovacích vektorů. Dále je rozebrán stav prací na tématu disertační práce, jsou popsány metody, které byly zatím úspěšně implementovány a jsou prezentovány dílčí dosažené výsledky.

Klíčová slova

Číslicový obvod, testování, nízký příkon, optimalizace

Rok RIV

2007

Vydáno

17.09.2007

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-7043-605-9

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2007

Strany od

85

Strany do

92

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT26067,
 author="Jaroslav {Škarvada}",
 title="Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu",
 annote="Příspěvek se zabývá optimalizací testu číslicového obvodu pro nízký příkon během
aplikace testu. V příspěvku je prezentován princip metody využívající změn
posloupnosti registrů v řetězci scan a změn posloupností testovacích vektorů.
Dále je rozebrán stav prací na tématu disertační práce, jsou popsány metody,
které byly zatím úspěšně implementovány a jsou prezentovány dílčí dosažené
výsledky.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2007",
 chapter="26067",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2007",
 month="september",
 pages="85--92",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}