Detail publikace

Výpočetní development založený na instrukcích

BIDLO, M.

Originální název

Výpočetní development založený na instrukcích

Český název

Výpočetní development založený na instrukcích

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o specifické oblasti evolučního návrhu využívajícího development založený na instrukcích. Tato technika se ukázala být vhodným kandidátem v oboru evolučního návrhu číslicových obvodů s ohledem na škálovatelnost cílových řešení. Jsou diskutovány dvě oblasti aplikací tohoto přístupu: (1) evoluční návrh generických řadicích sítí a (2) evoluční návrh generických kombinačních násobiček. V prvním případě bylo evolucí nalezeno několik programů, které jsou schopny konstruovat řadicí sítě s lepšími vlastnostmi v porovnání s konvenční metodou. Druhá aplikace představuje vůbec první experiment evolučního návrhu, kdy byl automaticky nalezen algoritmus pro konstrukci generických násobiček s využitím developmentu. V závěru jsou diskutovány přínosy těchto technik a nastíněna struktura dizertační práce.

Český abstrakt

Příspěvek pojednává o specifické oblasti evolučního návrhu využívajícího development založený na instrukcích. Tato technika se ukázala být vhodným kandidátem v oboru evolučního návrhu číslicových obvodů s ohledem na škálovatelnost cílových řešení. Jsou diskutovány dvě oblasti aplikací tohoto přístupu: (1) evoluční návrh generických řadicích sítí a (2) evoluční návrh generických kombinačních násobiček. V prvním případě bylo evolucí nalezeno několik programů, které jsou schopny konstruovat řadicí sítě s lepšími vlastnostmi v porovnání s konvenční metodou. Druhá aplikace představuje vůbec první experiment evolučního návrhu, kdy byl automaticky nalezen algoritmus pro konstrukci generických násobiček s využitím developmentu. V závěru jsou diskutovány přínosy těchto technik a nastíněna struktura dizertační práce.

Klíčová slova

Evoluční algoritmus, instrukce, program, development, číslicový obvod.

Rok RIV

2007

Vydáno

17.09.2007

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-7043-605-9

Kniha

Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika

Strany od

53

Strany do

59

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25346,
 author="Michal {Bidlo}",
 title="Výpočetní development založený na instrukcích",
 annote="Příspěvek pojednává o specifické oblasti evolučního návrhu využívajícího
development založený na instrukcích. Tato technika se ukázala být vhodným
kandidátem v oboru evolučního návrhu číslicových obvodů s ohledem na
škálovatelnost cílových řešení. Jsou diskutovány dvě oblasti aplikací tohoto
přístupu: (1) evoluční návrh generických řadicích sítí a (2) evoluční návrh
generických kombinačních násobiček. V prvním případě bylo evolucí nalezeno
několik programů, které jsou schopny konstruovat řadicí sítě s lepšími
vlastnostmi v porovnání s konvenční metodou. Druhá aplikace představuje vůbec
první experiment evolučního návrhu, kdy byl automaticky nalezen algoritmus pro
konstrukci generických násobiček s využitím developmentu. V závěru jsou
diskutovány přínosy těchto technik a nastíněna struktura dizertační práce.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika",
 chapter="25346",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2007",
 month="september",
 pages="53--59",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}