Detail publikace

Jemná struktura elektronových pastí

HRUŠKA, P. GRMELA, L. KOKTAVÝ, P.

Originální název

Fine structure of electron traps

Český název

Jemná struktura elektronových pastí

Anglický název

Fine structure of electron traps

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Examples of fine energetic structure of electron traps and space distribution of the levels occupation. Appended fast numerical procedure in Matlab.

Český abstrakt

Příklady jemné energetické struktury elektronových pastí a prostorové rozložení pravděpodobnosti obsazení hladin. Doplněno rychlou numerickou metodou výpočtu v Matlabu

Anglický abstrakt

Examples of fine energetic structure of electron traps and space distribution of the levels occupation. Appended fast numerical procedure in Matlab.

Klíčová slova

Elektronová past; Morseův potenciál; Periodické struktury; Nanotechnologie; eig funkce v Matlabu

Rok RIV

2007

Vydáno

15.11.2007

Nakladatel

Z. Novotný

Místo

Brno

ISBN

978-80-7355-078-3

Kniha

New Trends in Physics

Strany od

47

Strany do

50

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT23951,
 author="Pavel {Hruška} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Koktavý}",
 title="Fine structure of electron traps",
 annote="Examples of fine energetic structure of electron traps and space distribution of the levels occupation. Appended fast numerical procedure in Matlab.",
 address="Z. Novotný",
 booktitle="New Trends in Physics",
 chapter="23951",
 institution="Z. Novotný",
 year="2007",
 month="november",
 pages="47--50",
 publisher="Z. Novotný",
 type="conference paper"
}