Detail publikace

Energetika a biomasa

SKÁLA, Z. LISÝ, M.

Originální název

Energetika a biomasa

Český název

Energetika a biomasa

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Biomasa patří mezi významné zástupce obnovitelných zdrojů energie. Pod pojem biomasa ovšem spadá velmi široká škála tzv. biopaliv, proto není možné vnímat biomasu jako jeden celek. Stejně tak existuje mnoho technologií pro její zpracování. Pro jejich správný výběr je důležité znát základní parametry biomasy, které je třeba standardizovat. Kromě odpadní biomasy se v posledních letech v ČR prosazuje cílené pěstování tzv. energetických plodin. Bohužel, v současné době energie z biomasy nemohou konkurovat na otevřeném trhu, pokud nebudou finančně podporovány při pěstování, investicích do zpracování a dotační cenovou politikou

Český abstrakt

Biomasa patří mezi významné zástupce obnovitelných zdrojů energie. Pod pojem biomasa ovšem spadá velmi široká škála tzv. biopaliv, proto není možné vnímat biomasu jako jeden celek. Stejně tak existuje mnoho technologií pro její zpracování. Pro jejich správný výběr je důležité znát základní parametry biomasy, které je třeba standardizovat. Kromě odpadní biomasy se v posledních letech v ČR prosazuje cílené pěstování tzv. energetických plodin. Bohužel, v současné době energie z biomasy nemohou konkurovat na otevřeném trhu, pokud nebudou finančně podporovány při pěstování, investicích do zpracování a dotační cenovou politikou

Klíčová slova

biomasa, pěstování biomasy, energetické využívání biomasy

Rok RIV

2006

Vydáno

04.04.2006

Nakladatel

VŠB Ostrava

Místo

Ostrava VŠB

ISBN

80-248-1063-8

Kniha

Efektivní energetika

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

14

Strany do

19

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT22739,
 author="Zdeněk {Skála} and Martin {Lisý}",
 title="Energetika a biomasa",
 annote="Biomasa patří mezi významné zástupce obnovitelných zdrojů energie. Pod pojem biomasa ovšem spadá velmi široká škála tzv. biopaliv, proto není možné vnímat biomasu jako jeden celek. Stejně tak existuje mnoho technologií pro její zpracování. Pro jejich správný výběr je důležité znát základní parametry biomasy, které je třeba standardizovat. Kromě odpadní biomasy se v posledních letech v ČR prosazuje cílené pěstování tzv. energetických plodin. Bohužel, v současné době energie z biomasy nemohou konkurovat na otevřeném trhu, pokud nebudou finančně podporovány při pěstování, investicích do zpracování a dotační cenovou politikou",
 address="VŠB Ostrava",
 booktitle="Efektivní energetika",
 chapter="22739",
 edition="1",
 institution="VŠB Ostrava",
 year="2006",
 month="april",
 pages="14--19",
 publisher="VŠB Ostrava",
 type="conference paper"
}