Detail publikace

Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1

ARNOŠT, V.

Originální název

Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1

Český název

Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje architekturu signálového procesoru EMU10k1, jeho instrukční
sadu, způsob programování a styk s okolními zařízeními přípojenými ke
zvukovým kartám z řady SoundBlaster Live!. Dále je zmíněno programové
rozhraní v operačním systému GNU/Linux. Na tomto základě je analyzována
možnost využití EMU10k1 pro implementaci FIR filtrů přímou konvolucí
signálu s FIR koeficienty. Jedná se zejména o maximální délku využitelné
impulsní odezvy, vzorkovací kmitočet, poměr signál/šum a dobu trvání
výpočtu (latenci).

Český abstrakt

Článek popisuje architekturu signálového procesoru EMU10k1, jeho instrukční
sadu, způsob programování a styk s okolními zařízeními přípojenými ke
zvukovým kartám z řady SoundBlaster Live!. Dále je zmíněno programové
rozhraní v operačním systému GNU/Linux. Na tomto základě je analyzována
možnost využití EMU10k1 pro implementaci FIR filtrů přímou konvolucí
signálu s FIR koeficienty. Jedná se zejména o maximální délku využitelné
impulsní odezvy, vzorkovací kmitočet, poměr signál/šum a dobu trvání
výpočtu (latenci).

Klíčová slova

Diskrétní konvoluce, procesor EMU10K1

Vydáno

12.10.2001

Místo

Praha

ISBN

80-214-1950-4

Kniha

In: Proceedings of the 2nd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing

Strany od

17

Strany do

24

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT18447,
  author="Vladimír {Arnošt}",
  title="Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1",
  annote="Článek popisuje architekturu signálového procesoru EMU10k1, jeho instrukční
sadu, způsob programování a styk s okolními zařízeními přípojenými ke
zvukovým kartám z řady SoundBlaster Live!. Dále je zmíněno programové
rozhraní v operačním systému GNU/Linux. Na tomto základě je analyzována
možnost využití EMU10k1 pro implementaci FIR filtrů přímou konvolucí
signálu s FIR koeficienty. Jedná se zejména o maximální délku využitelné
impulsní odezvy, vzorkovací kmitočet, poměr signál/šum a dobu trvání
výpočtu (latenci).
", booktitle="In: Proceedings of the 2nd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing", chapter="18447", year="2001", month="october", pages="17--24", type="conference paper" }