Detail publikace

Doplnění 3D scény

VENERA, J.

Originální název

Doplnění 3D scény

Český název

Doplnění 3D scény

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá detekcí jednoduchých, matematicky popsatelných objektů v rastrovém obraze a jejich částečnou rekonstrukcí ve 3D prostoru. První část projektu je zaměřena na detekci přesně definovaného znaku (jednoduchého objektu tvaru čtverce) ve 2D rastrovém obraze. Jsou zde popsány některé techniky, které se používají pro zpracování 2D obrazu. Mezi tyto techniky patří detekce hran, prahování, morfologické operace a aproximace úseček. Druhá část práce se zabývá výpočtem prostorových souřadnic objektu, který byl ve vstupním obraze detekován, přesněji řečeno výpočtem původní roviny ve které se daný objekt nacházel.

Český abstrakt

Tato práce se zabývá detekcí jednoduchých, matematicky popsatelných objektů v rastrovém obraze a jejich částečnou rekonstrukcí ve 3D prostoru. První část projektu je zaměřena na detekci přesně definovaného znaku (jednoduchého objektu tvaru čtverce) ve 2D rastrovém obraze. Jsou zde popsány některé techniky, které se používají pro zpracování 2D obrazu. Mezi tyto techniky patří detekce hran, prahování, morfologické operace a aproximace úseček. Druhá část práce se zabývá výpočtem prostorových souřadnic objektu, který byl ve vstupním obraze detekován, přesněji řečeno výpočtem původní roviny ve které se daný objekt nacházel.

Klíčová slova

zpracování obrazu, Houghova transformace, metoda nejmenších čtverců, Sobelův filtr, Prewittův filtr, detekce hran, detekce přímek, aproximace přímek, morfologické operace, prahování, zobrazování optickými soustavami, rovnoběžné promítání, perspektivní promítání, inverzní perspektivní promítání, rozšířená realita, virtuální realita

Rok RIV

2005

Vydáno

28.04.2005

Nakladatel

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

3

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT18271,
 author="Jiří {Venera}",
 title="Doplnění 3D scény",
 annote="Tato práce se zabývá detekcí jednoduchých, matematicky popsatelných objektů v rastrovém obraze a jejich částečnou rekonstrukcí ve 3D prostoru. První část projektu je zaměřena na detekci přesně definovaného znaku (jednoduchého objektu tvaru čtverce) ve 2D rastrovém obraze. Jsou zde popsány některé techniky, které se používají pro zpracování 2D obrazu. Mezi tyto techniky patří detekce hran, prahování, morfologické operace a aproximace úseček. Druhá část práce se zabývá výpočtem prostorových souřadnic objektu, který byl ve vstupním obraze detekován, přesněji řečeno výpočtem původní roviny ve které se daný objekt nacházel.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 booktitle="Student EEICT 2005",
 chapter="18271",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2005",
 month="april",
 pages="1",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="conference paper"
}