Detail publikace

Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii

KRŠEK, P., MOLITOR, M., KRUPA, P.

Originální název

Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii

Český název

Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá možnostmi tvorby a použití prostorových geometrických modelů lidských tkání (kostí i měkkých tkání) v oblasti plastické chirurgie.
Geometrické modely tkání jsou definovány svým prostorovým povrchem prostřednictvím polygonální trojúhelníkové sítě. Základem pro jejich tvorbu jsou prostorová diskrétní data získaná CT/MR vyšetřením. S vytvořenými modely tkání je možné pracovat virtuálně v počítači nebo v případě potřeby vyrobit "fyzické kopie" vybraných tkání, s využitím technologií CAD/CAM a Rapid Prototyping. Virtuální i fyzické modely tkání je možné použít např. pro plánování, simulaci a testování operací a různých operačních postupů.
Celý proces tvorby geometrických modelů tkání probíhá zcela automaticky, s výjimkou segmentace tkání, která představuje jediný rozsáhlejší uživatelský vstup. Časová náročnost vlastní tvorby modelů tkání je v závislosti na výkonu použitého počítače a rozsahu modelu od několika sekund do několika minut.
Na závěr příspěvku budou nastíněny konkrétní možnosti použití získaných prostorových geometrických modelů tkání v oblasti plastické chirurgie. Součástí budou také praktické příklady aplikací v oblasti plastické chirurgie (rekonstrukční operace obličeje) s ukázkou příslušných počítačových i fyzických modelu tkání.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá možnostmi tvorby a použití prostorových geometrických modelů lidských tkání (kostí i měkkých tkání) v oblasti plastické chirurgie.
Geometrické modely tkání jsou definovány svým prostorovým povrchem prostřednictvím polygonální trojúhelníkové sítě. Základem pro jejich tvorbu jsou prostorová diskrétní data získaná CT/MR vyšetřením. S vytvořenými modely tkání je možné pracovat virtuálně v počítači nebo v případě potřeby vyrobit "fyzické kopie" vybraných tkání, s využitím technologií CAD/CAM a Rapid Prototyping. Virtuální i fyzické modely tkání je možné použít např. pro plánování, simulaci a testování operací a různých operačních postupů.
Celý proces tvorby geometrických modelů tkání probíhá zcela automaticky, s výjimkou segmentace tkání, která představuje jediný rozsáhlejší uživatelský vstup. Časová náročnost vlastní tvorby modelů tkání je v závislosti na výkonu použitého počítače a rozsahu modelu od několika sekund do několika minut.
Na závěr příspěvku budou nastíněny konkrétní možnosti použití získaných prostorových geometrických modelů tkání v oblasti plastické chirurgie. Součástí budou také praktické příklady aplikací v oblasti plastické chirurgie (rekonstrukční operace obličeje) s ukázkou příslušných počítačových i fyzických modelu tkání.

Klíčová slova

CT, MR, CAD, CAM, Rapid prototyping, plastická a estetická  chirurgie

Rok RIV

2004

Vydáno

10.05.2004

Nakladatel

Lékařská fakulta UPAL

Místo

Hradec Králové

ISBN

80-86225-45-3

Kniha

Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004

Strany od

39

Strany do

39

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT17348,
  author="Přemysl {Kršek} and Martin {Molitor} and Petr {Krupa}",
  title="Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii",
  annote="Příspěvek se zabývá možnostmi tvorby a použití
prostorových geometrických modelů lidských tkání (kostí i měkkých tkání) v
oblasti plastické chirurgie.
Geometrické modely tkání jsou definovány svým prostorovým povrchem prostřednictvím polygonální trojúhelníkové sítě. Základem pro jejich tvorbu jsou prostorová diskrétní data získaná CT/MR vyšetřením. S vytvořenými modely tkání je možné pracovat virtuálně v počítači nebo v případě potřeby vyrobit "fyzické kopie" vybraných tkání, s využitím technologií CAD/CAM a Rapid Prototyping. Virtuální i fyzické modely tkání je možné použít např. pro plánování, simulaci a testování operací a různých operačních postupů.
Celý proces tvorby geometrických modelů tkání probíhá zcela automaticky, s výjimkou segmentace tkání, která představuje jediný rozsáhlejší uživatelský vstup. Časová náročnost vlastní tvorby modelů tkání je v závislosti na výkonu použitého počítače a rozsahu modelu od několika sekund do několika minut.
Na závěr příspěvku budou nastíněny konkrétní možnosti použití získaných prostorových geometrických modelů tkání v oblasti plastické chirurgie. Součástí budou také praktické příklady aplikací v oblasti plastické chirurgie (rekonstrukční operace obličeje) s ukázkou příslušných počítačových i fyzických modelu tkání.", address="Lékařská fakulta UPAL", booktitle="Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004", chapter="17348", institution="Lékařská fakulta UPAL", year="2004", month="may", pages="39--39", publisher="Lékařská fakulta UPAL", type="conference paper" }