Detail produktu

Fúzní senzorický systém pro robotické mise v nebezpečných prostředích

ŽALUD, L. LIGOCKI, A. LÁZNA, T. BURIAN, F. HÝBL, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Univerzální fúzní senzorický subsystém určený pro využití na mobilních robotických platformách. Nejdříve byl fúzní senzorický systém navržen z hlediska systémového, komunikačního a elektrického zapojení, byla vybrána řídicí jednotka na bázi procesoru ARM s dostatečným výpočetním výkonem a vhodnými komunikačními periferiemi (CAN, Ethernet, SPI). Tato jednotka byla doplněna dalším modulem, který zajišťuje ještě širší možnosti připojení periferií. Především jde o další sériové sběrnice – přepínatelný UART (5V), RS232/485, I2C, digitální a analogové vstupy. Velký důraz byl kladen na návrh komunikačního systému tak, aby jak vnitřní komunikace uvnitř robotu, tak komunikace mezi roboty nebo roboty a operátory byla dostatečně spolehlivá a umožňovala přenos značných objemů dat při dostatečně nízké latenci, která je navíc závislá na typu použitého senzoru.

Klíčová slova

datová fúze, robot

Datum vzniku

14.12.2020

Umístění

CEITEC, Purkynova 123, B1.02

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty