Detail patentu

Substrát pro zelené střechy

CHORAZY, T. RAČEK, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká substrátu pro zelené střechy s podílem recyklovaného kameniva a pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu. Hlavními složkami substrátu jsou tříděný stavební recyklát na bázi cihelné drti, který slouží jako anorganická, částečně vododržná složka substrátu, a biouhel na bázi pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu, který představuje stabilní organickou složku substrátu. Kromě těchto složek substrát obsahuje další konvenční organické a anorganické složky jakými jsou expandovaný jíl, spongilit, a kompost, nebo rašelina.

Klíčová slova

substrát pro zelené střechy, recyklované kamenivo, pyrolyzovaný stabilizovaný čistírenský kal

Číslo patentu

34637

Datum zápisu

08.12.2020

Datum skončení platnosti

07.12.2024

Vlastník

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty