Detail publikace

FEM analýza OK vodní turbíny s uvažováním zatížení dle CFD výpočtů pro zvolené provozní stavy

KOTOUL, M. ŠEVEČEK, O. LOŠÁK, P. SKALKA, P.

Originální název

FEM analýza OK vodní turbíny s uvažováním zatížení dle CFD výpočtů pro zvolené provozní stavy

Český název

FEM analýza OK vodní turbíny s uvažováním zatížení dle CFD výpočtů pro zvolené provozní stavy

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato zpráva se zabývá stanovením životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín namáháných Kármánovými víry, které vznikají na odtokové hraně lopatky. Rozvíjí dva přístupy k posouzení vzniku porušení na lopatce oběžného kola – přístup A, který je založen na kombinaci CFD a strukturální analýzy v čase a přímé simulaci provozních podmínek na lopatce a přístup B, který kombinuje CFD se strukturální analýzou v ustáleném stavu („steady state“) a provádí nepřímou simulaci provozních podmínek na lopatce.

Český abstrakt

Tato zpráva se zabývá stanovením životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín namáháných Kármánovými víry, které vznikají na odtokové hraně lopatky. Rozvíjí dva přístupy k posouzení vzniku porušení na lopatce oběžného kola – přístup A, který je založen na kombinaci CFD a strukturální analýzy v čase a přímé simulaci provozních podmínek na lopatce a přístup B, který kombinuje CFD se strukturální analýzou v ustáleném stavu („steady state“) a provádí nepřímou simulaci provozních podmínek na lopatce.

Klíčová slova

Francisova turbína, modální analýza, FEM, kumulace poškození, únavová životnost

Vydáno

27.12.2020

Místo

Brno

Strany počet

35

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT169854,
  author="Michal {Kotoul} and Oldřich {Ševeček} and Petr {Lošák} and Petr {Skalka}",
  title="FEM analýza OK vodní turbíny s uvažováním zatížení dle CFD výpočtů pro zvolené provozní stavy",
  annote="Tato zpráva se zabývá stanovením životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín namáháných Kármánovými víry, které vznikají na odtokové hraně lopatky. Rozvíjí dva přístupy k posouzení vzniku porušení na lopatce oběžného kola – přístup A, který je založen na kombinaci CFD a strukturální analýzy v čase a přímé simulaci provozních podmínek na lopatce a přístup B, který kombinuje CFD se strukturální analýzou v ustáleném stavu („steady state“) a provádí nepřímou simulaci provozních podmínek na lopatce.",
  chapter="169854",
  howpublished="print",
  year="2020",
  month="december",
  type="report"
}