Detail publikace

Optimální strategie provozu existujících teplárenských soustav - závěrečná zpráva - V6.2.2

PUTNA, O. STEHLÍK, P.

Originální název

Optimální strategie provozu existujících teplárenských soustav - závěrečná zpráva - V6.2.2

Český název

Optimální strategie provozu existujících teplárenských soustav - závěrečná zpráva - V6.2.2

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V této zprávě je představena metodika, která nabízí možnost komplexního posouzení integrace ZEVO, případně jiných strategických rozhodnutí v rámci teplárenských sítí. Při vytváření popsaného optimalizačního modelu byl kladen důraz byl na integraci zařízení pro energetické využití odpadů, ale prezentovaný přístup je využitelný i na další strategické změny týkající se konfigurace sítí centrálního zásobování teplem.

Český abstrakt

V této zprávě je představena metodika, která nabízí možnost komplexního posouzení integrace ZEVO, případně jiných strategických rozhodnutí v rámci teplárenských sítí. Při vytváření popsaného optimalizačního modelu byl kladen důraz byl na integraci zařízení pro energetické využití odpadů, ale prezentovaný přístup je využitelný i na další strategické změny týkající se konfigurace sítí centrálního zásobování teplem.

Klíčová slova

energetické využití odpadů; teplárenství; optimalizace provozu; matematické modelování

Vydáno

31.12.2020

Strany počet

22

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT169727,
  author="Ondřej {Putna} and Petr {Stehlík}",
  title="Optimální strategie provozu existujících teplárenských soustav - závěrečná zpráva - V6.2.2",
  annote="V této zprávě je představena metodika, která nabízí možnost komplexního posouzení integrace ZEVO, případně jiných strategických rozhodnutí v rámci teplárenských sítí. Při vytváření popsaného optimalizačního modelu byl kladen důraz byl na integraci zařízení pro energetické využití odpadů, ale prezentovaný přístup je využitelný i na další strategické změny týkající se konfigurace sítí centrálního zásobování teplem.",
  chapter="169727",
  howpublished="online",
  year="2020",
  month="december",
  type="report"
}