Detail publikace

Optimalizace a hodnocení dopravních nákladů

GREGOR, J. POUL, D. STEHLÍK, P.

Originální název

Optimalizace a hodnocení dopravních nákladů

Český název

Optimalizace a hodnocení dopravních nákladů

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Závěrečná zpráva popisuje přístup k řešení a návrhu logistiky pro tepelnou elektrárnu v Kolíně. Sledováno je několik vybraných palivových proudů (biomasa, TAP, sušený čistírenský kal), které jsou uvažovány pro spoluspalovaní. Předkládaná závěrečná zpráva popisuje možnosti a přístupy, jak tyto sledované palivové proudy efektivně dopravit do elektrárny.

Český abstrakt

Závěrečná zpráva popisuje přístup k řešení a návrhu logistiky pro tepelnou elektrárnu v Kolíně. Sledováno je několik vybraných palivových proudů (biomasa, TAP, sušený čistírenský kal), které jsou uvažovány pro spoluspalovaní. Předkládaná závěrečná zpráva popisuje možnosti a přístupy, jak tyto sledované palivové proudy efektivně dopravit do elektrárny.

Klíčová slova

Logistika, železniční doprava, silniční doprava, ekonomika, scénář

Vydáno

31.12.2020

Strany počet

87

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT169582,
  author="Jiří {Gregor} and David {Poul} and Petr {Stehlík}",
  title="Optimalizace a hodnocení dopravních nákladů",
  annote="Závěrečná zpráva popisuje přístup k řešení a návrhu logistiky pro tepelnou elektrárnu v Kolíně. Sledováno je několik vybraných palivových proudů (biomasa, TAP, sušený čistírenský kal), které jsou uvažovány pro spoluspalovaní. Předkládaná závěrečná zpráva popisuje možnosti a přístupy, jak tyto sledované palivové proudy efektivně dopravit do elektrárny.",
  chapter="169582",
  howpublished="online",
  year="2020",
  month="december",
  type="report"
}