Detail publikace

Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin - V1.1 – Závěrečná zpráva

BRUMMER, V. KOPECKÝ, V. BÉBAR, L. HANUS, J. JECHA, D. BOJANOVSKÝ, J. PUTNA, O.

Originální název

Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin - V1.1 – Závěrečná zpráva

Český název

Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin - V1.1 – Závěrečná zpráva

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Záverečná zpráva obsahuje analýzu dopadů legislativy EU v implementaci pro ČR na provoz spalovacích zařízení jak v režimu spalování samostatného uhelného paliva, tak při spoluspalování s TAP a dalších alternativních paliv. Zaměření je zejména na velké zdroje v působnosti společnosti VEOLIA Energie včetně případové studie pro zdroj v Kolíně. Jsou formulovány směry a určitá opatření, která bude nutné provést v soustavách pro čištění spalin pro dodržení předepsaných požadavků.

Český abstrakt

Záverečná zpráva obsahuje analýzu dopadů legislativy EU v implementaci pro ČR na provoz spalovacích zařízení jak v režimu spalování samostatného uhelného paliva, tak při spoluspalování s TAP a dalších alternativních paliv. Zaměření je zejména na velké zdroje v působnosti společnosti VEOLIA Energie včetně případové studie pro zdroj v Kolíně. Jsou formulovány směry a určitá opatření, která bude nutné provést v soustavách pro čištění spalin pro dodržení předepsaných požadavků.

Klíčová slova

legislativa; emisní limity; velké spalovací zdroje; alternativní paliva

Vydáno

31.12.2020

Strany od

1

Strany do

219

Strany počet

219

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT169217,
  author="Vladimír {Brummer} and Vladimír {Kopecký} and Ladislav {Bébar} and Jan {Hanus} and David {Jecha} and Jiří {Bojanovský} and Ondřej {Putna}",
  title="Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin - V1.1 – Závěrečná zpráva",
  annote="Záverečná zpráva obsahuje analýzu dopadů legislativy EU v implementaci pro ČR na provoz spalovacích zařízení jak v režimu spalování samostatného uhelného paliva, tak při spoluspalování s TAP a dalších alternativních paliv. Zaměření je zejména na velké zdroje v působnosti společnosti VEOLIA Energie včetně případové studie pro zdroj v Kolíně. Jsou formulovány směry a určitá opatření, která bude nutné provést v soustavách pro čištění spalin pro dodržení předepsaných požadavků.",
  chapter="169217",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2020",
  month="december",
  pages="1--219",
  type="report"
}