Detail produktu

Metodika diagnostiky oběžných kol vodních turbín

KOTOUL, M. HABÁN, V. ŠTEFAN, D. SKALKA, P. ŠEVEČEK, O. LOŠÁK, P. RUDOLF, P.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Tato metodika se zabývá diagnostikou a stanovením životnosti oběžných kol Francisových vodních turbín namáháných Kármánovými víry, které vznikají na odtokové hraně lopatky. Rozvíjí dva přístupy k posouzení vzniku porušení na lopatce oběžného kola – přístup A, který je založen na kombinaci CFD a strukturální analýzy v čase a přímé simulaci provozních podmínek na lopatce a přístup B, který kombinuje CFD se strukturální analýzou v ustáleném stavu („steady state“) a provádí nepřímou simulaci provozních podmínek na lopatce. Metodika řeší namáhání pouze od Kármánových vírů které vznikají na odtokové hraně lopatky. V rámci posuzované vzorové vodní elektrárny bylo toto buzení nejvýznamnější při velmi nízkých výkonech. Je nutno podotknut, že do provozního stavu volnoběhu se stroj dostává při každém startu i odstavení.

Klíčová slova

Francisova turbína; Karmánová vírová stezka; kavitace; CFD; modální analýza; FEM; kumulace poškození; únavová životnost

Datum vzniku

01.11.2020

Umístění

Asociace strojních inženýrů NTD A.S.I.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty