Detail produktu

Security systems graphical user interface

KACZMARCZYK, V. MÜNSTER, P. DEJDAR, P. HORVÁTH, T.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software slouží ke správě sítě detektorů. Jeho prostřednictvím je možné nejen jednotlivé detektory identifikovat a konfigurovat, ale také zachytávat, archivovat, exportovat, zobrazovat a vyhodnocovat měřená data. Software je řešen jako distribuovaný, kde jádrem je společný databázový systém sloužící k uchovávání dat. Jeden či více datových adaptérů zabezpečují komunikaci s detektory. Webový server umožňuje následně přístup libovolnému množství uživatelů s možností přiřazení různých rolí provádět zmíněné konfigurační či analytické úkony.

Klíčová slova

optické vláknové senzory, vibrace, změna stavu polarizace

Datum vzniku

01.12.2020

Umístění

SD 5.69

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty