Detail publikace

STRUKTURA NEGRAFICKÝCH DAT PRO VYUŽITÍ LCA V BIM: PŘÍPADOVÁ STUDIE

BRANDTNER, M. BOHÁČEK, A.

Originální název

STRUKTURA NEGRAFICKÝCH DAT PRO VYUŽITÍ LCA V BIM: PŘÍPADOVÁ STUDIE

Český název

STRUKTURA NEGRAFICKÝCH DAT PRO VYUŽITÍ LCA V BIM: PŘÍPADOVÁ STUDIE

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá datovou strukturou pro účely posuzování životního cyklu staveb s využitím informačního modelu budovy (BIM). Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda, využitelná pro prokázání vhodnosti navržených materiálů, konstrukcí nebo celých budov z hlediska životního cyklu a jeho působení na životní prostředí. Pro samotné hodnocení LCA je stěžejní obstarat vstupní data pro tzv. inventuru životního cyklu (LCI). Cílem článku je definovat, jakou datovou strukturu je nutné získat z BIM modelu pro účely LCI. Nová metodika je postavena na základě informací z datové struktury standardizace negrafických informací modelu, zvané SNIM. Výhody představené metodiky byly prokázány na případové studii. Tyto výsledky jsou vhodné, pro rozšíření BIM modelu o nová data, nezbytná pro výpočty LCA.

Český abstrakt

Článek se zabývá datovou strukturou pro účely posuzování životního cyklu staveb s využitím informačního modelu budovy (BIM). Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda, využitelná pro prokázání vhodnosti navržených materiálů, konstrukcí nebo celých budov z hlediska životního cyklu a jeho působení na životní prostředí. Pro samotné hodnocení LCA je stěžejní obstarat vstupní data pro tzv. inventuru životního cyklu (LCI). Cílem článku je definovat, jakou datovou strukturu je nutné získat z BIM modelu pro účely LCI. Nová metodika je postavena na základě informací z datové struktury standardizace negrafických informací modelu, zvané SNIM. Výhody představené metodiky byly prokázány na případové studii. Tyto výsledky jsou vhodné, pro rozšíření BIM modelu o nová data, nezbytná pro výpočty LCA.

Klíčová slova

Stavebnictví, metoda LCA, BIM model, LCI, SNIM

Vydáno

28.01.2021

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-75-2

Kniha

Sborník příspěvků 23. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2021

Strany od

88

Strany do

93

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT167988,
 author="Michal {Brandtner} and Adam {Boháček}",
 title="STRUKTURA NEGRAFICKÝCH DAT PRO VYUŽITÍ LCA V BIM: PŘÍPADOVÁ STUDIE",
 annote="Článek se zabývá datovou strukturou pro účely posuzování životního cyklu staveb s využitím informačního modelu budovy (BIM). Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda, využitelná pro prokázání vhodnosti navržených materiálů, konstrukcí nebo celých budov z hlediska životního cyklu a jeho působení na životní prostředí. Pro samotné hodnocení LCA je stěžejní obstarat vstupní data pro tzv. inventuru životního cyklu (LCI). Cílem článku je definovat, jakou datovou strukturu je nutné získat z BIM modelu pro účely LCI. Nová metodika je postavena na základě informací z datové struktury standardizace negrafických informací modelu, zvané SNIM. Výhody představené metodiky byly prokázány na případové studii. Tyto výsledky jsou vhodné, pro rozšíření BIM modelu o nová data, nezbytná pro výpočty LCA.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků 23. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2021",
 chapter="167988",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2021",
 month="january",
 pages="88--93",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}