Detail produktu

Expertní systém pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť

BURGET, R. MAŠEK, J. KOLAŘÍK, M. DRAŽIL, J. SUŠILA, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Ve spolupráci s výzkumným centrem SIX na VUT v Brně pracuje společnost 3S.cz, s. r. o. v rámci několikaletého projektu vznikl produkt, který je určen pro analytiku a řízeni Big Data úložišť na základě využití algoritmů umělé inteligence. Cílem projektu bylo vytvořit řešení, které dokáže pomocí automatické analýzy běhu systému rozpoznat nestandardní chování, s dostatečnou rezervou předpovídat přetížení a navrhnout na takto vzniklou událost adekvátní reakci, případně bude schopno vhodným způsobem se z poruchy či chyby rovnou zotavit.

Klíčová slova

analýza; datové úložiště; umělá inteligence

Datum vzniku

31.12.2020

Umístění

3S.cz, s. r. o. Eliášova 25 616 00 BRNO

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty