Detail produktu

Přepínací karta pro měření v elektrické impedanční tomografii

BALAJKA, M. MIKULKA, J. DUŠEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přepínací karta je součástí měřicí jednotky pro měření v elektrické impedanční tomografii. Funkční vzor karty je řízen pomocí Raspberry. Umožňuje programovatelné přepínání spínacích bodů k elektrodám tomografu, které jsou následně měřeny dostupnými přístroji, jako je například multimetr nebo osciloskop.

Klíčová slova

elektrická impedanční tomografie; PLC_EIT; impedivita

Datum vzniku

01.09.2020

Umístění

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 12

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty