Detail produktu

Aparát vyhodnocující stáří použitých akumulátorů

KAZDA, T. VYROUBAL, P. MAČÁK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Aparát, který na základě matematického modelu vyhodnocuje stáří a stav použitého akumulátoru a určuje vhodnost na daný typ aplikace. Aparát také predikuje další stárnutí akumulátoru během následujících cyklů a tím se dá určit přibližná provozní doba úložiště vytvořeného z daných akumulátorů.

Klíčová slova

Akumulátory, matemtické modelování, cyklování

Datum vzniku

21.12.2020

Umístění

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty