Detail produktu

Modul jednotky pro měření olověných baterií

NOVÁK, L. ZEMÁNEK, M. ŠTEFFAN, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k testování olověných baterií. Modul pracuje bez externího napájení. Po připojení na testovací baterii, se napájecí linka usměrní na požadované napětí a napájí samotné testovací zařízení. Komunikace modulu, je zajištěna externím připojením na link RS485. Po odeslání příkazu s informacemi o dané frekvenci, modul nastaví a zprocesuje postupné nabíjení super-kondenzátorů. Po nabití kondenzátorů, se zpětně propustí energie ze super-kondenzátorů do baterie o dané frekvenci. Tímto procesem se zajistí nasimulování zatížení baterie po dobu deseti period. Frekvence je možná nastavit mezi 10 Hz a 1 KHz. Po nabíjecí fázi, dojde k samotnému měření, kde AD převodník snímá různé potřebné napětí a proud. Po konci měření, se získají data a provede se zprocesování dat, kde se zjistí odpor samotné baterie a vyhodnotí se fázový posun mezi napětí a proudem. Při testovacím režimu, kdy se do série s baterií vložil „simulační“ malý rezistor, který se i projevil i v samotném měření, kde se zvýšil jak vnitřní odpor, tak i posun mezi napětí a proudem.

Klíčová slova

Baterie, Tester, RS485

Datum vzniku

18.09.2020

Umístění

Technická 10, N 5.25 - Ústav Mikroelektroniky

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty