Detail produktu

Modul jednotky pro lineární proudové řízení LED světel

NOVÁK, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k regulaci matice LED diod a OLED panelu, na principu proudového zdroje. Vstupní signál je generovaná pulzní šířková modulace z mikrokontroléru od firmy STM. Generovaný signál, je následně vyfiltrován RC článkem, pro potlačení frekvencí. Tento článek je důležitý, neboť výstupní signál prototypu má být lineární. Vstupní signál je snížen děličem, pro větší výstupní výkon a menší ztráty na zpětnovazebním rezistoru a spínaném tranzistoru. Modul dokáže ovládat 8 samostatně řízených okruhů LED diod a 8 samostatně řízených okruhů OLED panelů. Efektivita zařízení je větší jak 70 %. Externí řízení modulu, je zajištěno přes UART sběrnici, na kterou může být připojen USB převodník.

Klíčová slova

LED, Řízení, Lineární, Proudové, Vícekanálové

Datum vzniku

18.06.2020

Umístění

Technická 10, N 6.31 - Ústav Mikroelektroniky

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty