Detail produktu

Testovací model spínaného zdroje s vazební indukčností

MUSIL, T. HÁZE, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vývojový modul slouží pro zkoumání vlastností reálného spínaného zdroje s vazební indukčnost. Cílem zkoumání je návrh malosignálového modelu spínaného zdroje s vícero výstupy využívající vazební indukčnosti ve výstupním filtru.

Klíčová slova

Spínaný zdroj, vazební indukčnost, zpětnovazební smyčka

Datum vzniku

17.10.2017

Umístění

Místnost N 6.38, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty