Detail produktu

Modul jednotky pro tenzometrické senzory

NOVÁK, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k dlouhodobému testování různých druhů tenzometrů, zapojených do Wheatstoneového můstku. Prostřednictvím externího ADC převodníku MCP3427, připojeného přes I2C sběrnici k mikrokontroléru od firmy STM, lze testovat dvě nezávislé větve tenzometrů. Dále k mikrokontroléru je připojen převodník RS485, pro komunikaci s hlavní řídící jednotkou. Mikrokontrolér má dále implementovaný HW adresaci a lze tak dále na sběrnici RS485 připojit až dalších 8 modulů, kde každý modul má danou pozici a i když se změní jenom „pozice“, hardwarová adresa zajistí, stálé určení konkrétního modulu.

Klíčová slova

Tenzometr, Váha, Modul

Datum vzniku

18.09.2020

Umístění

Technická 10, N 6.31 - Ústav Mikroelektroniky

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty