Detail produktu

Modul jednotky pro řízení termostatické komory

NOVÁK, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k postupné vnitřní regulaci uvnitř termostatické komory. Modul pracuje s externím síťovým napájením. Zároveň toto vstupní napětí, slouží k napájení celého přístroje. Ovládání přístroje je pomocí vstupních tlačítek. Uživateli se na zobrazovací jednotce (LCD displej), zobrazuje aktuální stav uvnitř komory. Následující parametry jsou uvedeny na displeji: Aktuální teplota, Vlhkost, Konečná teplota, Doba provozu, Doba dosáhnutí konečné teploty. Zařízení zároveň lze nastavit pomocí tlačítek na jakou provozní teplotu se má regulace nastavit a lineární regulace, zajistí postupné ohřátí komory na požadovanou teplotu. Například pokud uživatel nastaví teplotu 50°C a čas 5 hodin, vnitřní program zajistí lineární postupné zvyšování z aktuální teploty na konečnou teplotu po dobu 5 hodin. V poslední době si uživatel může zvolit dobu udržování teploty a dobu postupného snižování teploty na okolní prostředí.

Klíčová slova

Termostatická, Komora, Teplota, Vlhkost

Datum vzniku

20.08.2020

Umístění

Technická 10, N 6.31 - Ústav Mikroelektroniky

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty