Detail produktu

Dvoustupňový zplyňovací reaktor

ELBL, P. LACHMAN, J. KRACÍK, P. LISÝ, M. BALÁŠ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení vzniklo za účelem testování vlivů provozních podmínek pyrolýzního a zplyňovacího reaktoru na výsledné produkty a za účelem prohlubování znalostí v oblasti dvoustupňového zplyňování. Generovaný plyn vykazuje lepší vlastnosti než při jednostupňovém zplyňování, a to jak z hlediska jeho čistoty tak i výhřevnosti. Možnosti aplikace generovaného plynu jsou např. spalovací motor, spalovací turbína či F-T syntéza.

Klíčová slova

pyrolýza, zplyňování, dvoustupňové zplyňování

Datum vzniku

15.07.2020

Umístění

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, za budovou C3

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty