Detail patentu

Výkonový transkonduktanční zesilovač se spínaným koncovým stupněm

HANÁK, P. MLÝNEK, P. POSPÍCHAL, L. GELNAR, P. SOUČEK, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Užitný vzor řeší výkonový transkonduktanční zesilovač tvořený vstupním rozdílovým zesilovačem, proporcionálně integračním regulátorem, zdroji kladného a záporného napájecího napětí, snímacím rezistorem výstupního proudu a přesným rozdílovým zesilovačem. Podstata zesilovače spočívá v tom, že jeho koncový stupeň tvořen zesilovačem pracujícím ve třídě D. Zesilovač je primárně určen pro měření v energetice.

Klíčová slova

proudový zdroj, transkonduktanční zesilovač, zesilovač ve třídě D, energetika

Číslo patentu

33996

Datum zápisu

19.05.2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty