Detail produktu

Software pro vyhodnocení dat z monitorování a lokalizace v reálném čase

SLANINA, M. BRAVENEC, T. ROZUM, S. POLÁK, L.

Typ produktu

software

Abstrakt

Pro určení polohy ve vnitřním prostředí je možné využít měření a vyhodnocení výkonové úrovně přijímaných radiofrekvenčních signálů, které se zpravidla snižují se vzdáleností od vysílačů. Vzhledem ke své nízké energetické náročnosti a snadné dostupnosti zařízení se jako perspektivní pro takovouto lokalizaci jeví signály systému Bluetooth Low Energy (BLE) s využitím techniky Fingerprinting, přesnost lokalizace je však negativně ovlivněna nestabilitou měření. Předložený software aplikuje různé techniky strojového učení na měřená data s cílem zvýšit stabilitu výsledků a spolehlivost určení polohy na základě měřených úrovní. Software je vytvořen v programovacím jazyce Python 3 s použitím volně dostupných softwarových modulů - zejména scikit-learn a matplotlib.

Klíčová slova

lokalizace; strojové učení; bluetooth

Datum vzniku

20.03.2020

Umístění

Veškerá data a algoritmy jsou umístěny online na adrese: https://github.com/slaninam/Loc1D

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty